« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Návrh závěrečného účtu - Vodovody Poličsko. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva [0,40 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> or financni
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> IČ: 60125748
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17.září 2020jako Dílčí přezkoumání 23.dubna 2021 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 17.9.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 23.4.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Aleš Mlynář- ředitel svazku Marcela Jandiková - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů p|„a„_t“ý9„'3 ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolni úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 23.4.2021 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu...
Závěrečný účet [0,30 MB]
Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2020
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2020
<br> Skutečnost
<br> 2020 % k UR
<br> Skutečnost
<br> 2019
<br> 1 Pronájem majetku 12 700,0 12 554,0 12 554,5 100,0 11 268,5
<br> 2 Poskytování služeb - prodej vody 97,0 97,0 96,9 99,9 104,8
<br> 3 Investiční dotace od obcí 413,0 648,0 648,0 100,0 1 086,2
<br> 4 Neinvestiční dotace od obcí 1 503,1 1 518,1 1 516,3 99,9 1 319,6
<br> 5 Neinvestiční dotace z KrÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 2 015,0
<br> 6 Investiční dotace ze SFŽP 3 000,0 3 000,0 1 344,3 44,8 0,0
<br> 7 Vratka záloha daně z příjmů právnické osoby 72,0 72,0 77,9 108,2 144,2
<br> 8 Úroky 1,0 1,0 1,0 100,0 0,9
<br> 9 DPH na výstupu 2 687,4 2 687,4 2 656,8 98,9 2 388,4
<br> 10 Celkem příjmy 20 473,5 20 577,5 18 895,7 18 327,6
<br> 11
<br> Financování (zapojení zůstatku finančních
<br> prostředků) 3 430,5 3 167,0 2 836,6 2 836,6
<br> 12 23 904,0 23 744,5 21 732,3 21 164,2
<br> Vyúčtování dotací 2020
<br> poskytovatel účel
<br> přijatá
<br> dotace
<br> čerpání
<br> dotace rozdíl
<br> datum
<br> vyúčtování
<br> Pardubický kraj Výměna VŘ od
ČS Sebranice
<br> I.etapa 1 385 000 1 385 000 0 31.12.2020
<br> Pardubický kraj Výměna VŘ od
VŠ Střítež směr
<br> ŠD 630 000 630 000 0 31.12.2020
<br> Přijaté transfery v roce 2020
<br> SFŽP smlouva Vrt V8 a V9
Polička 3 000 000 1 344 326 1 655 674
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 17.9.2020 a
<br> 23.4.2021.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle
<br> §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 14.12.2020
<br> podána druhá
<br> žádost o platbu
<br> 07.05.2021
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2020
<br> VÝDAJE
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4710676

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz