« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 65.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 65.pdf
1/6
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVánka Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: M POZVÁNÍ vyvěšena dne: M
<br> sňata ÚNQÍÉ na 24.zasedam zas—Fi'rávnmt: soubezně zveřejněna na Intematu
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 23.června 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 24.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 23.zasedání ZM - projednáváníjednotlivých bodů
<br> 1 1.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 — 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Smlouva o užívání díla “Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10.prosince 2019“
<br> 4.Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti FCB Events s.r.o.na realizaci projektu Oslavy 100 let Baníku
<br> 5.Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
<br> OSTRAVAH!
<br> 21'6
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor ?ozvanka
<br> 6.Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní období 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> 7.Zapojení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou,a.s <.>,do rozpočtu
<br> 8.Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2020
<br> 9.Přijetí dotace die Rozhodnutí z I...

Načteno

edesky.cz/d/4709938

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
29. 07. 2021
26. 07. 2021
24. 07. 2021
20. 07. 2021
16. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz