« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Výzva k podání nabídek-zadávací dokumentace na akci "Oprava místní komunikace 7C Svépravice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek-zadávací dokumentace na akci "Oprava místní komunikace 7C Svépravice"
1
<br>
<br> Výzva k podání nabídky -
<br>
- Zadávací dokumentace
<br> Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s plánovanou stavební akcí obce
Svépravice s názvem: „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 7C SVÉPRAVICE“ <.>
<br> Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb.Zadávací dokumentace je
vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání zakázky na stavební práce
(dále jen zakázka).Při zadání této zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení
zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon).Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy <,>
jde XXX o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy
řídit pouze přiměřeně.Zadávací dokumentace byla vypracována v souladu se směrnicí
obce Svépravice pro zadávání zakázek malého rozsahu <.>
<br> Realizace zakázky je spolufinancována z dotace prostřednictvím MMR <.>
<br> Zadávací dokumentace s přesným vymezením předmětu zadávané zakázky a dalšími
parametry je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky a oslovený účastník obdrží
potřebnou dokumentaci elektronickou poštou.Pro ostatní zájemce o zakázku zadávací
dokumentaci včetně projektové dokumentace a příloh poskytuje na vyžádání kontaktní
osoba zadavatele <.>
<br>
<br>
<br>
1.Identifikační údaje zadavatele a kontaktní osoba zadavatele
<br> Název: Obec Svépravice
IČ: 00515825
Sídlo: Svépravice 60,393 01 Pelhřimov
Oprávněná osoba zadavatele: XXXXX XXXXX – starosta obce
Kontakt zadavatele: tel.XXX XXX 945,email: urad@svepravice.cz
Místo realizace: k.ú.Svépravice,p.č.844
<br>
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX
GRANTECH s.r.o <.>
Pražská 105,676 02 Moravské Budějovice
IČ: 27668037
e-mail: daniel.kabelka@grantech.cz
tel.773 55 44 16
<br> Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s účastníky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Vymezení předmětu zakázky
<br> Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s plánovanou akcí obce Svépravice
...

Načteno

edesky.cz/d/4708822

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz