« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC 12.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC 12.6.2021
Obec Ždírec
<br> starosta obce Ždírec Ždírec,4.června 2021 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Timto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo,čas a jeho program.Místo konání: Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.23 Doba konání: 12.června 2021 od 18:00 hodin
<br> Navržený 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) program: a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání ZO
<br> 3) Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> 4) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždírec
<br> za rok 2020 konané ze dne 6.5.2021
<br> 5) Závěrečný účet obce za rok 2020
<br> 6) Účetní závěrka za rok 2020
<br> 7) Zastávky v obci
<br> 8) Webové stránky obce Ždírec
<br> 9) POVV 2021
<br> 10) Veřejná zeleň v obci
<br> 11) Dětské hřiště
<br> 12) Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> 13) Prodej obecních pozemků
<br> 14) Oprava na ČOV
<br> 15) Diskuse
<br> 16) Různé Vyvěšeno dne: 4.6.2021 Sejmuto dne: 14.6.2021 Elektronicky zveřejněno dne: 4.6.2021
<br> Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 14.6.2021

Načteno

edesky.cz/d/4708804

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz