« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Zápis ze zasedání ZO č. 04/2021 ze dne 13.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č. 04/2021 ze dne 13.6.2021
4/2021
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svépravice č.4/2021 ze dne 13.6.2021
<br>
<br> Čas zahájení zasedání : 19:00 Čas ukončení zasedání : 20:00
<br>
<br> Přítomni : XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Josef
<br> Štola,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni : nikdo
<br> Nepřítomni : nikdo
<br> Zapisovatelem byl zvolen : XXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovateli byli zvoleni : XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je usnášení schopné <.>
<br>
<br> Program zasedání : Program byl projednán a schválen
<br>
<br> 1) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 a projednání a schválení závěrečného účtu obce Svépravice
2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020
3) Projednání zprávy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 13.6.2021
4) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru ze dne 13.6.2021
5) Projednání a schválení prodeje nově vzniklých pozemků p.č.58/5 a 49/16
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol.EG.D,a.s <.>
<br> na stavební akci „Svépravice samoty-kabel NN“
<br> 8) Zrušení Jednotky SDH obce Svépravice a nové zřízení Jednotky SDH obce Svépravice
9) další body jednání dle připomínek jednotlivých zastupitelů
<br>
<br>
<br> Jednání :
<br>
<br> K bodu 1) : Starosta obce seznámil zastupitele obce se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020.Tento audit byl proveden dne 22.4.2021 pracovnicí Krajského úřadu
<br> kraje Vysočina odboru kontroly RNDr.Arnoštkou Ženčákovou se závěrem :
<br>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Svépravice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a
<br> nedostatky <.>
<br> Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí <.>
<br> Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného učtu obce za rok 2020.Návrh
<br> závěrečného účtu byl zveřejněn na ÚD obce po zákonnou dobu od 20.5.2021 do dnes,tento nebyl
<br> nikým při...

Načteno

edesky.cz/d/4708424

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz