« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 62.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 62.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MICH/1900/21/Mil
<br> Sp.zn.: S—MICH/0135/21/3 dle rozdělovníku
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Urad mestského obvodu I'l/lichálkovice
<br> Telefon: XXX XXX XXX písemnost ev.ČM Fax: 599 MS 105
<br> E—mail: |miIersky©micha|kovice.ostrava.cz vyvěšena dne: Mag
<br> sňata dne: —'z7" _
<br> Datum: 7.6.2021 za správnost: _Ž
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Veřejná vyhláška — stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Opatření obecné povahy podle & 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz () trvalém dopravním značení č.2/2021
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV třídy na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podané žádosti ze dne 12.1.2021 o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III.třídy č.22c ul.Kamarýtova,III.třídy č.280 ul.Legerova žadatele,tj.statutárního města Ostravy,městského obvodu Michálkovice,IČ 008 45 451,Československé armády 325/106,715 00 Ostrava — Michálkovice (dále jen „žadatel),po písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství — Dopravního inspektorátu Ostrava,Výstavní 55,703 49 Ostrava — Vítkovice,ve smyslu & 77 odst.1 písm.c) a 5 78 odst.2 zákona o silničním provozu stanovil místní úpravu provozu na místních komunikacích v následujícím rozsahu:
<br> 1) Změna dopravního značení u ulice Rychvaldská u výjezdu od ČOV.Dopravní značka P4 „Dej přednost v jízdě“ za dopravní značku P6 „Stůj,dej přednost vjízdě“.Dopravn...

Načteno

edesky.cz/d/4706822

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 08. 2021
03. 08. 2021
29. 07. 2021
26. 07. 2021
24. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz