« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Pozvánka na 17. veřejné zasedání ZM dne 23.6.2021 - zveřejnění na úřední desce a webu města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61763-2021_Pozvánka_na_17._veřejné_zasedání_ZM_dne_23.6.2021.pdf (320 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br>
Kancelář vedení úřadu
Naše č.j.: MÚBNLSB-KVÚ-61763/2021-RAJVE
Naše sp.zn.: KVÚ-2280/2019-RAJVE
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve občany
<br> na 17.veřejné zasedání konané dne 23.června 2021 od 16:00
v jednacím sále budovy MěÚ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
<br> na adrese I.Olbrachta 59
<br>
<br>
PPrrooggrraamm jjeeddnnáánníí::
<br>
1.Úvod – schválení programu zasedání
2.Předání udělené Svatováclavské plakety města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pro rok
<br> 2020
3.Informace o činnosti Brandýsko-Boleslavské městské a.s <.>
4.Informace o činnosti Technických služeb Brandýs-Boleslav s.r.o <.>
5.Zpráva Kontrolního výboru ZM
6.Zpráva Finančního výboru ZM
7.Závěrečný účet města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za rok 2020
8.Závěrka města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za rok 2020
9.Plnění rozpočtu města Brandýs nad Labem-Stará XXXXXXXX k XX.XX.XXXX
XX.Návrh na rozpočtové opatření č.6/2021 - červen
11.Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro Pečovatelskou službu města
<br> Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
12.Informace o založení dobrovolného svazku obcí zřizujícího Svazkovou školu
13.Návrh na uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu maloobchodní prodejny na pozemku
<br> parc.č.495/2 v k.ú.XXXXX XXXXXXXX
XX.Návrh na uzavření Plánovací smlouvy na projekt „Obytný soubor Brandýs nad Labem“ v ul <.>
<br> Průmyslová v Brandýse nad Labem
15.Návrh na uzavření Plánovací smlouvy na dělení pozemků pro budoucí zástavbu v ul <.>
<br> Vestecká ve Staré Boleslavi
<br> 16.Návrh neprodat pozemek p.č.1857/40 v k.ú.XXXXX XXXXXXXX
<br> XX.Návrh neprodat části pozemků p.č.1073/8 a p.č.1078/4 oba v k.ú.Brandýs nad Labem
<br> 18.Návrh neprodat pozemek p.č.1829 a spoluvlastnický podíl k pozemkům p.č.295/2...

Načteno

edesky.cz/d/4705958

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz