« Najít podobné dokumenty

Město Poděbrady - Podklady na 3. zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Poděbrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podklady na 3. zasedání zastupitelstva města
Podklady k jednání byly vytvořeny pomocí programu TED® PODKLADY k 3.zasedání Zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 16.6.2021 2.M ě s t o P o d ě b r a d y M ě s t s k ý ú ř a d P o d ě b r a d y Do Zastupitelstva města dne: Číslo tisku: 16.06.2021 Z-1243 Sleva z nájemného – nebytové prostory Strana 1 Návrh předkládá: Rada města Poděbrady Návrh uvádí: Městská realitní Poděbrady,a.s.Zpracoval(a): Městská realitní Poděbrady,a.s.Přizván(a): Projednáno s: právníkem města Stanovisko osob,s nimiž byl materiál projednán: Důvodová zpráva: V souvislosti s koronavirovou pandemií došlo rozhodnutím Vlády ČR k několika mimořádným opatřením proti šíření viru Covid-19,která se negativně promítla do podnikání nájemců nebytových prostor v majetku Města Poděbrady.Z tohoto důvodu Město Poděbrady vyzvalo nájemce svých nebytových prostor k možnosti podání žádosti o slevu z nájemného za období 10-12/2020.Této nabídky využilo 21 podnikatelů,jejichž měsíční nájemné dohromady za tři měsíce 10-12/2020 činí částku 877 502,- Kč.Na základě výše uvedeného rozhodla Rada města svým usnesením č.219/2021 ze dne 12.5.2021 doporučit Zastupitelstvu města schválit žadatelům o slevu z nájmu částečnou slevu ve výši 50% z nájemného z nebytových prostor vlastněných Městem Poděbrady za období 10-12/2020.Částka 50% slevy z nájemného pro 21 podnikatelů,kteří si podali žádost o kompenzaci nájemného za období 10- 12/2020 činí celkem 438.751,- Kč.Přílohy: Strana 2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo udělit žadatelům o kompenzaci nájemného,kteří užívají nebytové prostory vlastněné Městem Poděbrady na základě nájemních smluv slevu z nájemného za období 10-12/2020 ve výši 50%.Celková výše schválené slevy z nájemného činí částku 438.751,- Kč.Zodpovídá: Městská realitní Poděbrady,a.s.Termín: 31.07.2021 3.M ě s t o P o d ě b r a d y M ě s t s k ý ú ř a d P o d ě b r a d y Do Zastupitelstva města dne: Číslo tisku: 16.06.2021 Z-1253 Návrh na udělení souhlasu k pořádání Národního zahájení EH...

Načteno

edesky.cz/d/4705904

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Poděbrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz