« Najít podobné dokumenty

Město Poděbrady - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Poděbrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
Městský úřad Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
<br> tel.325 600 211,fax 325 614 486,e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz
<br>
_______________________________________________________________________________________
<br>
e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-17 hod <.>,čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ : po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br>
Pozvánka
<br> na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Poděbrady
<br>
Městský úřad Poděbrady v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání veřejného
zasedání Zastupitelstva města Poděbrady <.>
<br> Místo konání: zasedací síň MěÚ č.8,Jiřího náměstí 20/I,Poděbrady
<br> Doba konání: středa 16.června 2021 od 14:00 hod
<br>
<br> P R O G R A M
3.zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
<br>
<br>
<br>
BOD TISK MATERIÁL
<br> 1.Zahájení - ověření zápisu,určení ověřovatelů,schválení programu
2.Z-1243 Sleva z nájemného – nebytové prostory
3.Z-1253 Návrh na udělení souhlasu k pořádání Národního zahájení EHD v r.2022
4.Z-1249 Návrh na vydání Změny č.7 Územního plánu Poděbrady formou opatření obecné povahy
<br> (zázemí pro beachvolejbalové hřiště - Jezero)
5.Z-1250 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.2020/00470 -
<br> SOUNDTRACK PODĚBRADY 2021
6.Z-1245 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace - Město = Galerie 2021 / 5 měst = 1 galerie
7.Z-1215 Žádost o odkoupení pozemku parc.č.451/12 v k.ú.Velké Zboží
8.Z-1241 Návrh na schválení závazku financování akce v rámci programu Národní sportovní agentury
<br> (Rekonstrukce stávajícího oplocení areálu TJ LTC Poděbrady)
9.Z-1251 Návrh na přijetí dotace na Pořízení vlečného štěpkovače pro město Poděbrady
<br> 10.Z-1242 Návrh na zrušení usnesení Rady města Poděbrady č.134/2003 a přijetí nového usnesení <,>
týkající se uzavření smlouvy o převodu bytových jednotek umístěných v nemovitostech čp <.>
254/VI...

Načteno

edesky.cz/d/4705903

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Poděbrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz