« Najít podobné dokumenty

Obec Hracholusky (Rakovník) - Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hracholusky (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021
Obec Hracholusky,IČO 00639818 KEO4 1.8.12 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX
<br> Daňové příjmy X 895 100,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 112 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 2 056 100,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX
<br> XXXX Silnice X 250 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 5 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 5 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 20 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 60 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 25 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 155 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00
<br> 3742 Chráněné části přírody 5 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 245 000,00
<br> 5213 Krizová opatření 8 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 285 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 340 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00
<br> VÝDAJE celkem: 2 631 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX
<br> XXXX FINANCOVÁNÍ XXX 900,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem: 574 900,00
<br> 1/2
<br>
<br> Obec Hracholusky,IČO 00639818 KEO4 1.8.12 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021
<br> Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
<br> Financování
<br> 2 056 100,00
2 631 000,00
<br> 574 900,00
<br> Schváleno usnesením číslo: 4/4/202...

Načteno

edesky.cz/d/4705867


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hracholusky (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz