« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky (Chrudim) - Příloha č. 1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1.pdf
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Chrudimsko
<br> IČ: 70950792
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 12.října 2020 jako dílčí přezkoumání 15.března 2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42.5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Slatiňany 12.10.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Slatiňany dne
<br> 15.03.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: MVDr.XXXX XXXXX - předseda svazku XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění toho_to úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 15.3.2021
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčí...

Načteno

edesky.cz/d/4705819

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Přestavlky (Chrudim)
23. 06. 2021
22. 06. 2021
22. 06. 2021
21. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Přestavlky (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz