« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky (Chrudim) - Příloha č. 4.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resslovo náměstí 77,Chrudim,537 16
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 924 241,16 0,00 1 422 863,72 0,00
I.Náklady z činnosti 924 241,16 0,00 1 422 863,72 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 2 872,00 0,00 4 041,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 1 411,00 0,00 3 225,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 45 882,16 0,00 79 969,80 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 630 829,00 0,00 979 094,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 115 229,00 0,00 284 175,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 434,00 0,00 4 555,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 7 927,92 0,00
<br> 25....

Načteno

edesky.cz/d/4705816

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Přestavlky (Chrudim)
22. 06. 2021
22. 06. 2021
21. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Přestavlky (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz