« Najít podobné dokumenty

Obec Červená Hora - Závěrečný účet SO 1866 za rok 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červená Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (8.82 MB)
sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí 1866
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 69860947
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Studnice čp.1
Studnice
54948 Studnice
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 491435255
<br> ztruneckova@provodovsonov.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 13.05.2021
8:29:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Zuzana Truněčková
Finanční okruhy - Účetnictví 7.02.0 (Svazek),verze: 2020.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 67 000,00 59 950,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - 23 000,00 23 000,00
2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 400,00 251,28
<br> 150 400,00 90 400,00 83 201,28 2xxx Nedaňové příjmy
<br> 150 400,00 90 400,00 83 201,28 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 392 000,00 392 000,00 392 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 80 000,00 80 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů - - 10 000,00
<br> 392 000,00 472 000,00 482 000,00 4xxx Přijaté transfery
<br> 542 400,00 562 400,00 565 201,28 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 5021 Ostatní osob...

Načteno

edesky.cz/d/4705796

Meta

Rozpočet   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Červená Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz