« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Mikroregion Telčsko - výkazy 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-17/2
M i k r o r e g i o n T e l č s k o
n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T E L Č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM: MOBIL: TEL: E-MAIL: IČ:
<br> 8/6/2021 778 412 690 567 223 235 telcsko@telcsko.cz 711 80 311
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
<br> Mikroregionu Telčsko za rok 2020
<br>
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2020 je zveřejněn
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Telčsko
<br> https://www.mikroregiontelcsko.cz/ (v záložce dokumenty pod odkazem závěrečný účet)
<br>
<br> - v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56
<br> Telč
<br>
Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách na základě z.č.24/2017
<br> Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,účetní svazku
<br>
<br>
Členské obce Mikroregionu Telčsko
2021-17/1
Licence: W184 strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br>
<br> (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br> Schválený dne 24.5.2021 usnesením č.: 210524/4
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.18.02.2021 9h 1m14s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br>
identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
Kontaktní údaje
<br>
telefon 567 223 235
<br> mobil 778 412 690
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.mikroregiontelcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003.K 31.12.2020 má svazek 50 členských obcí <.>
<br>
<br> Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.18.02.2021 9h 1m14s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 130 500,00 497 908,17 498 264,06
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 1 574 365,00 1 675 023,12 1 704 832,00
<br> Příjmy celkem 1 704 865,00 2 172 931,29 2 203 096,06
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- Organizační,administrativní a technické zajištění
<br> burzy energií
<br> 130 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 21...

Načteno

edesky.cz/d/4705795

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz