« Najít podobné dokumenty

Obec Stašov (Svitavy) - 03_2020_Závěrečný účet SO AZASS příloha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stašov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03_2020_Závěrečný účet SO AZASS příloha 2
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS
<br> IČ: 68208146
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.září 2020 jako Dílčí přezkoumání 9.června 2021 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42.5 53 (týká se DSO) zákona č.128í2000 Sb <.>,o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámeni <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku 3.9.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 9.6.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X &.420l2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX - pověřen řízením svazku
<br> lng.XXXXXX XXXXXXX — účetní DSO Mgr.Vít Češka - sekretář DSO
<br> v" :“.fs'n—'.-'-.i=.“." -' '! ' "ar-'Iuir-xp “.:-= | 1.1! r—-:-:--.;.Nari—; Fagin-3 'i-:c.\.-;=-'[L-„.':._-_-.- ': š- -' - '
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420l2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 9 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 9 2 odst.3 zákona č,4209004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní ú...

Načteno

edesky.cz/d/4705770

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stašov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz