« Najít podobné dokumenty

Obec Zdelov - Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdelov č. 1/2021 konaného dne 19.5. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zdelov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdelov č. 1/2021 konaného dne 19.5. 2021 [0,15 MB]
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
<br> Z D E L O V
konaného dne 19.května 2021
<br> č.1/2021
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje:
<br>
<br> návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje navrhovaný doplněný program jednání veřejného
<br> zasedání zastupitelstva obce Zdelov <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje jako zapisovatele veřejného zasedání paní Renatu
<br> Čestickou a ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Čestického a paní Květoslavu Dostálovou <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje finanční dar pro společnost Sázíme stromu z.ú.ve
<br> výši 5 000,- Kč (pět-tisíc-korun-českých) a návrh darovací smlouvy (příloha č.7) <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje za účelem provozování podnikání,pronájem části
<br> pozemku 18x25 metrů parc.č.417/4 v areálu bývalého koupaliště za nájemné na smluvené období nájmu
<br> 5 000,- Kč (pět-tisíc-korun-českých) paní Heleně Rajské,IČ: 67488862,Bartošovice v Orlických horách 05 <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje Závěrečný účet obce Zdelov za rok 2020 bez
<br> výhrad <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje Účetní závěrku obce Zdelov za rok 2020 <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.8: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje smlouvu s městem Kostelec nad Orlicí o zajištění a
<br> poskytování pečovatelské služby pro občany obce Zdelov <.>
<br>
<br> návrh usnesení č.9: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje odprodej skutečně užívané části pozemku parc.č <.>
<br> 735/1 k.ú.Zdelov panem xxx a paní xxx,Bytem xxx.Odprodej bude uskutečněn za odhadní cenu <.>
<br> Geometrické zaměření,přepis na katastrálním úřadě a odhad zajistí na své náklady kupující <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Zdelov zamítá:
<br>
<br> -
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4705763

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zdelov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz