« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá 802-2_ H.R.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (688.15 kB)
Obec Rokytá
Homí Rokytá3s,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777328808,e-mail:@*Po;,ffifP@,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 10.6.202I
<br> č1.: zettzozt
oznámení o záméru obce
<br> prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéni pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.é.80212 v k.ú.Horní Rokytá o ýměře 110 m2
<br> Yýíezkatastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedání dne 28.6.202I od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpíedložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br> Zveřejněno: II.6.2021
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <,>
<br>
<br> 10.6.2021 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :156ms,48 prvků <,>
<br> fur
T
<br> 10 15 20 25m
<br> sgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx 1l1

Načteno

edesky.cz/d/4705756


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz