« Najít podobné dokumenty

Obec Bezděkov (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 17.6.2021 od 18:30 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezděkov (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 17.6.2021 od 18:30 hod.
OOBBEECC
<br>
<br>
OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA
<br> Bezděkov č.22 XXXXXX XXXXXX
<br> XXX XX Chotěboř Bezděkov č.X
<br> tel: 777 198 973 583 01 Chotěboř
<br> oubezdekov@seznam.cz tel: 777 198 973
<br> www.bezdekovobec.cz oubezdekov@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Obecní úřad:
<br> Bezděkov 22,583 01 Chotěboř * IČO 579 793 * 777 198 973 * oubezdekov@seznam.cz *
<br> BBEEZZDDĚĚKKOOVV
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Bezděkov
<br> Obecní úřad Bezděkov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br> řádného zasedání Zastupitelstva obce Bezděkov
<br>
Místo konání: Obecní úřad,Bezděkov č.22
<br>
<br> Doba konání: 17.června 2021 od 18:30 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> - Zahájení
- Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
- Schválení programu zasedání zastupitelstva
- Schválení zprávy o přezkoumání obce a závěrečného účtu obce Bezděkov za
<br> rok 2020
<br> - Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
- Informace o rozpočtovém opatření č.2
- Projednání žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-
<br> služebnosti a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2022426/VB/01
<br> - Projednání žádosti TJ Sokol Bezděkov
- Informace o projektu HPC1
- Různé
- Diskuse
- Závěr
<br>
<br> V Bezděkově 10.6.2021 XXXXXX XXXXXX
<br> Starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 10.6.2021
<br> Sejmuto z úřední desky: 17.6.2021

Načteno

edesky.cz/d/4705755

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezděkov (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz