« Najít podobné dokumenty

Obec Třibřichy - Návrh závěr. účtu Mikroregion Chrudimsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třibřichy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěr. účtu Mikroregion Chrudimsko
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Za období: 1212020
<br> Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resslovo náměstí 77,Chrudim,537 16 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Předmět činnosti:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 5.2.2021
<br> _ ř,_ —l—2 s 1_ 4 ]- _ _ ; ÚČETNI oeooel _ | Název položky Syrětggfky __ Běžné ' ' Minulé Brutto Korekce [ Netto l.Dlouhodobý nehmotný majetek 76 621,00 75 621.00 ' 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 Í 0.00 _ 0,00 _ _ 0,00 _ 2.Software 013 __ 0,00 0,00 0,00__ 0,00 _3.Ocenitelná práva 014 ' 0,00 [ 0,00 0,00 __ 0—,00 4.Povolal-litý na emise a_prefelerlc'bl limity 015 l 0.00 | 0,00 0,00 0,00 __ 5.Drob—ný dlouhodobý nehmotný majetek 010 5 75 521,00 j 76 621.00 0.00__ 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 _ 0,00 0,00 0,00 _ (),—00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 ' 0.00 0.00 0.00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 000 _ W 9.Dlouhodobý nehmotný majetok určený k nrodeji 035 Í 0.00 0.00 0,00 0,00 II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 884 117,60 485 461,60 2 398 656.00 2 514 648,00 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 ' _ 2.kulturní předměty 032 0,00 0,00 0.00 0,00— 3.Stavby 021 1 158 963,00 184 142,00 974 821.00 1 090 813,É_ 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýCH vecí 022 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 301 319,60 301 31_9,60.0,00 0,00- 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 | 0.00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 _ 1 423 835,00 0,00 1 423 835_„00 1 423 835,00- 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 [ 0.00 0.00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0,00 0,00- lIl.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 000 0...

Načteno

edesky.cz/d/4705748

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Třibřichy
08. 06. 2021
01. 06. 2021
28. 05. 2021
28. 05. 2021
27. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Třibřichy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz