« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Mitrovice - Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nové Mitrovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Mitrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Nové Mitrovice (312.17 kB)
Za ob
<br> POZVÁNKA
<br> stupitelstvo obce N ové Mitrovice zve všechny občany na 4.veřejné zasedání zastupitelstva ce Nové Mitrovice,které se koná v pondělí 21.6.2021 od 19.00 hod.v zasedací místnosti v
<br> obecního úřadu v Nových Mitrovicích <.>
<br> Program jednání: 1.Schválení programu 2.Volba ověřovatelů a návrhové komise 3.Kontrola usnesení z minulého zasedání 4.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2020 5.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy( skladové prostory v budově č.p.27) 6.Prodej obecních pozemků v k.ú Nové Mitrovice ( viz.záměr č.7/2021) 7.Žádost o souhlas se stavbou „ N echanice,PJ,parc.č.349 — NN pro společnost
<br> co
<br> 9 <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s._.Rozpočtové opatření č.2/2021 Různé
<br> 10.Diskuse 11.Usnesení a závěr
<br> V
<br> Vyvěšeno na úřední desce: dne 10.6.2021
<br> Nových Mitrovicích dne 9.6.2021
<br> Sejmuto z úřední desky: dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/4705744

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Mitrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz