« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Štáhle - Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Štáhle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.6.2021
Obec Velká Štáhle Obecní úřad Velká Štáhle
<br> EW _ o konání 17.zasedání Zastupitelstva obce Velká Stáhle
<br> Obecní úřad Velká Štáhle vsouladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 17.zasedání Zastupitelstva obce Velká Stáhle,svolaného starostou obce panem Jiřím Benčem v souladu s (5 92 odst.] zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Velká Štáhle — sál obecního domu
<br> Doba konání: 21.06.2021 od 17:00
<br> Navržený program: 1) Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 2) Účetní závěrka obce Velká Štáhle za rok 2020 3) Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle,přísp.org.za rok 2020 4) Prodej nemovitostí a pozemků z majetku obce 5) Různé: - poskytnutí zápůjčky z FRB 7) Diskuse 8) Závěr
<br> v obci Velká Štáhle dne 10.06.2021
<br>,"] OBEL -Ýy Velká štápíe 4%),- 42,7%“ / 793 51 p.BRIDLHZNA „,-
<br> 'C': 005 Vši 018 _.<.>.<.>.<.>.:.<.>.<.> rn.<.>.)/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 J | ř 1 Se 11 č
<br> starosta obce Velká Štáhle
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Í/CÝ.Íďď/ Jméno a podpis: Mihálová,„Úly
<br> Vyvěšeno na el.úřední desce dne: ff ÁÍČW/ Jméno a podpis:Mihálová,<,> ?“L;
<br> Evidenční číslo: air/JOM
<br> Za správnost: XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: Jméno apodpís: Mihálová
<br> Sejmuto z el.úřední desky dne: Jméno a podpis: Mihálová

Načteno

edesky.cz/d/4705738

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Štáhle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz