« Najít podobné dokumenty

Obec Domanín (Jindřichův Hradec) - Usnesení 32. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domanín (Jindřichův Hradec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni20210525.pdf
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín č.32 z 25.5.2021
<br> 1.Zahájení — schválení navrženého programu jednání.Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání <.>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu.Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu <.>
<br> 3.Žádost o koupi části pozemku p.č.213/2 v k.ú.Domanín u Třeboně.Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.213/2 v k.ú.Domanín u Třeboně <.>
<br> 4.Rozpočtová opatření č.2,3,4/2021.Zastupitelstvo obce nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení <.>
<br> 5.Rozpis rozpočtu č.2,3/2021.Zastupitelstvo obce nepřijalo k tomuto bodu Žádné usnesení <.>
<br> 6.Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s auditorem Ing.Jiřím Tinkou <.>
<br> 7.Příprava výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu JSDH — návrh smlouvy kupní,textu výzvy <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky,text smlouvy o dílo a souhlasí s oslovením 3 firem na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Domanín <.>
<br> 8.Žádost o majetkoprávní vypořádání stavby a převod pozemků p.č.1636/10,1810/3,1638/10,1252/42,1635/2,1540/90 Jihočeskému kraji <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1636/10 o výměře 2 196 m2,ostatní plocha,silnice,oddělené na základě geometrického plánu
<br> č.698 - 152/2020 ze dne 19.1.2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1636/ 1,ostatní plocha,silnice,která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.10001 pro obec Domanín a k.ú.Domanín u Třeboně,pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1810/3 o výměře 230 m2,ostatní plocha,silnice,oddělené na základě geometrického plánu č.698 — 152/2020 ze dne 19.l.2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1810/1,ostatní plocha,silnice,která ...

Načteno

edesky.cz/d/4705723

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domanín (Jindřichův Hradec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz