« Najít podobné dokumenty

Obec Dnešice - Usnesení z 61. jednání Rady obce Dnešice dne 24.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dnešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
USNESENÍ
<br> : 61.iednání Rady obce Dnešice konaného dne 24.05.2021 v kanceláři starostv obce Dnešice
<br> Rada obce:
<br> 1.Schvaluje
<br> 604/2021 — přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dnešice ve výši 39 200— Kč z dotačního titulu 2020 Podporu ochrany lesa v PK v rámci dotačního programu podpora oclftrany lesa v PK 201 7+,název akce „ Oplocování Obecní lesy Dnešice
<br> 605/2021 _ náhradní termín střelecké soutěže XXXXX XXXX Dnešic" SK Cinderella Dnešice dne X.X.XXXX za podminek dodržení stavu pandemické pohotovosti na základě pandemického zákona č.258/2000 Sb.<.> o ochraně veřejného zdraví <.>
<br> 606/2021 - uzavřeni smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j.UZZSVM/P/W 74/2021-HMSU s Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.Územní pracoviště Plzeň,Radohyěická 1-1,301 00 Plzeň,na základě usnesení ZO ze dne 16.3.2021 písm.E) <.>
<br> 607/2021 - uzavřeni Smlouvy o dílo s Kanalizace a vodovody Stam" Plzenec a.s <.>,Smetanova 195.Sedlec,33202 Starý Plzenec.IČO: 61778079 na výměnu 5x domovních šoupat + 2x sekční šoapě DN 100 + 1x podzemní hydrant + šoapě DN80,v ceně 300 002.21 Kč včetně DPH <.>
<br> 608/2021 * uzavření Smlouvy o pronájem sálu Brklovny s Dnešickou zemědělskou a.s <.>,Dnešice 259,100: 252293 71 za účelem konání valné hromady dne 24.6.2021 podle Vnitřní směrnice č.2/2020 čl.2 odst.3,za podmínek dodržení stavu pandemické pohotovosti na základě pandemického zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví <.>
<br> 609/2021 - vítěze veřejné soutěže na realizaci průzkun-iných hydrogeologický-h vrtu „Dnešice — vrt HV 02A.Černotín — vrt FIV-2 _ firmu V.H.S.H.s.r.o <.>,Ptákovickd 489.386 01 Strakonice—Přední Ptákovice,1ČO: 49060392 v ceně 611100,— Kč bez DPH.610/2021 - uzavření smlouvy o dílo na realizaci průzkumných hydro geot o gie/kých vrtii.<.> Dnešice — vrt HV 0221.Černotin — vrt HP"-2“ s.trn-tou V.HS.1—1.s.r.o <.>,Ptákovická 489.386 01 Strakonice-Přední Ptákovice,IČO: 49060392 v ...

Načteno

edesky.cz/d/4705676

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dnešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz