« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipov - ev.č. 9/2021 VV - projednávání Úz.plánu obce Skřipov - změna č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-projednávání ÚP Skřipov - změna č. 1 (605 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br> Horní nám.69,746 01 Opava
<br> a HiilliilllIlllilililillillillilllliilliiiillillilili MMOPX01U2ENE
<br> Váš dopis zn
<br> Ze dne
<br> Naše značka: MMOF' 48981/2021 loop/wm Veřejnost vyvěšením na úřední desku:
<br> Vyřizuje: XXX XXXX XXXXXXXX
<br> Pracoviště: Krnovská XX - Magistrátu města Opava
<br> Telefoni 553 756 860 — Obecního úřadu obce Skřipov
<br> FaXí 553 624 092
<br> E-mail: janarweiszova©opava-city.cz
<br> Datum: 280472021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Opavy,odděleni územního plánování,jako úřad územního plánování příslušný podle
<br> ust.Š 6 odst.1 písm.c) zákona o.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a pořizovatel Územního plánu Skřipov,dle ust.š 52 odst.1 a 5 55b odst.1 a 2 stavebního zákona za použití 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v rámci řízení o územním plánu
<br> oznamuje termín veřejného projednání ve věci
<br> Územní plán Skřipov - změna č.1 pořizované zkráceným postupem <.>
<br> Veřejné projednání se uskuteční ve středu dne 02.06.2021 od 16:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skřipově (Skřipov č.p.80) <.>
<br> Návrh Územního plánu Skřipov — změna č.1 je současně doručen k veřejnému nahlédnutí.Do dokumentace je umožněno nahiížet na uvedených místech (vždy v úřední hodiny) a způsobem umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 09.06.2021:
<br> 1) Magistrát města Opavy — odděleni územního plánování,Krnovská 71C,kancelář 0.218 <,>
<br> 2) Obecní úřad obce Skřipov <,>
<br> 3) webové stránky
<br> httsz/wwwopava-city.cz/czímesto-urad/rozvoj—mesta/uzemni-píanovaniluzemni-plany— projednávané/zl-uzemni—plan-skripov.html které umožňují dálkový přístup podle ustanovení 5 172 odst.2 správního řádu <.>
<br> Vsouladu sust.š 55b odst.2 stavebního zákona mohou písemně námitky proti návrhu podat pouze dotčeně osoby podle 5 52 odst.2 stavebního zákona...

Načteno

edesky.cz/d/4705667

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz