« Najít podobné dokumenty

Obec Holubov - Vyhláška o projednání změny č. 2 územního plánu Holubov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska-o-projednani-zmeny-c.-2-uzemniho-planu-holubov.pdf
Obecní úřad Holubov
<br> Holubov 242,382 03 Křemže,380741229,mobil 602 305 953
<br> Čj.204/2021
<br> Vyhláška
<br> I.Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.2 územního plánu Holubov a místě a datu konání jeho opakovaného veřejného projednání
<br> Obecní úřad Holubov jako pořizovatel změny č.2 územního plánu (dále též jen „ÚP“) Holubov podle Š' 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále téžjen "stavební zákon"),oznamuje dle % 52 odst.1 a 55b odst.1 a 55b odst.2 stavebního zákona zahájení řízení o návrhu změny č.2 ÚP Holubov a konání opakovaného veřejného projednání o návrhu změny č.2 ÚP Holubov <.>
<br> Opakované veřejné projednání o návrhu změny č.2 územního plánu Holubov
<br> se koná dne 12.7.2021 v 15:00 hod.na Obecním úřadu Holubov - infocentrum
<br> Projektant návrhu změny č.2 ÚP Holubov se žádá o provedení odborného výkladu II.Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 ÚP Holubov k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Obecní úřad,Holubov jako pořizovatel návrhu změny č.2 ÚP Holubov oznamuje,že návrh změny č.2 UP Holubov bude v souladu s š 52 odst.1 stavebního zákona,vystaven k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu.kdy jej není možné zveřejnit na úřední desce vtištěné podobě v celém znění_ bude v souladu s 5 172 odst.2 vystavení zabezpečeno na Obecním úřadu Holubov počínaje dnem zveřejnění vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Holubov do 7dne ode dne veřejného projednání.Individuální návštěvu doporučujeme v úřední dny,tj.pondělí a středa od 7,30 XXX do XX.XX hod.a pátek od X.30 XXX do XX.XX hod <.>
<br> Návrh změny územního plánu bude dále zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup,tj.bude též připraven k nahlédnutí na webových stránkách obce http:www.holubov.cz/urad/uredni-deska/
<br> Předmětem o akovaného veře'ného ro'ednání 'sou ouze
<br> ].Vypuštění plochy SV6 2.Úprava plochy SV7 — rozšíření severním směrem dle stanoviska Správy CHKO...

Načteno

edesky.cz/d/4705665

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz