« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska245.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska245.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/7 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Vaše značka: 6240/0258/21/MI
Ze dne: 09.04.2021
Č.j.: POR 30782/2021/parm
Sp.Zn.: S POR 18814/2021
Statutární město Ostrava
Vyřizuje: Parmová Věra Prokešovo náměstí 1803/8
Telefon: 599480612 702 00 Ostrava
Fax: 599480602
E-mail: vparmova@moporuba.cz
<br> Datum: 8.června 2021
<br>
<br>
<br> Rozhodnutí č.117/2021
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Výroková část:
<br> Dne 9.4.2021 podalo Statutární město Ostrava,IČO 00845451,Prokešovo náměstí č.p.1803/8 <,>
Moravská Ostrava,702 00 Ostrava 2 v zastoupení na základě plné moci společnosti ELTODO,a.s.<,>
<br> IČO 45274517,Novodvorská č.p.1010/14,Lhotka,142 01 Praha (dále jen „žadatel“),žádost o
<br> prodloužení platnosti územního rozhodnutí (dále jen „územní rozhodnutí“) pro stavební záměr:
<br>
<br> Stavba veřejného osvětlení na Havlíčkově náměstí v Ostravě - Porubě,vedené pod názvem stavby
"Rekonstrukce VO oblast Havlíčkovo náměstí v k.ú.Poruba,obec Ostrava"
<br>
<br> na pozemcích parc.č.1412,1430,1431,1442,1518,1519/3,1522,1523/1,1525,1540,1541,1551,1555 <,>
<br> 1556,1557/1 v katastrálním území Poruba <.>
<br>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <.>
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba,odbor výstavby a životního prostředí,jako
<br> stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),ustanovení § 139 odst.3
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm <.>
<br> c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen...

Načteno

edesky.cz/d/4705559

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 06. 2021
21. 06. 2021
21. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz