« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska246.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska246.pdf
Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice
úřad městského obvodu
<br> Oznámení
<br>
Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451
1/5 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 1649309349/0800
posta@vitkovice.ostrava.cz ID DS 7mqbr27
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002
Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,výběrové řízení č.1/2021
<br> Druh práce: vedoucí odboru – vedoucí úředník
<br>
Charakteristika
práce:
<br>
<br> − Koordinace činností souvisejících s výkonem komunálních služeb a
hřbitovní správy <.>
<br> − Koordinace přípravy a realizace investic <.>
<br> − Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek <.>
<br>
Odbor:
<br>
Komunálních služeb a hřbitovní správy <.>
<br>
Doplňující
informace:
<br>
Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava <.>
Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá <.>
Dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC se zakládá pracovní poměr
jmenováním <.>
<br>
Předpoklady pro
vznik pracovního
poměru:
<br>
<br> − státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> − dosažení věku 18 let <,>
<br> − způsobilost k právním úkonům <,>
<br> − bezúhonnost <,>
<br> − zdravotní způsobilost <,>
<br> − ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
Kvalifikační
předpoklady:
<br>
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v
bakalářském studijním programu <.>
<br>
Jiné požadavky
pro vznik
pracovního
poměru:
<br>
<br> − organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> − schopnost samostatné práce <,>
<br> − zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů <,>
<br> − znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> − znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> − základní znalost zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC,ve...

Načteno

edesky.cz/d/4705558

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 06. 2021
21. 06. 2021
21. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz