« Najít podobné dokumenty

Město Krupka - Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krupka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> M Ě S T O K R U P K A
<br>
<br>
<br>
<br> N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U
<br>
<br>
<br>
<br> Z A R O K 2 0 2 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,je vypracován návrh závěrečného účtu Města Krupka,který obsahuje údaje o
<br> hospodaření za kalendářní rok 2020 <.>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obce,rozpočtové provizorium,rozpočet
<br>
<br> Finanční vztah Státního rozpočtu
<br> Parlament ČR schválil zákon č.355/2019 Sb <.>,o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.Tento
<br> zákon stanovuje dotace a příspěvky v rámci dotačního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
<br> obcí a to dle počtu obyvatel v obci,počtu žáků nebo dle rozhodnutí s přihlédnutím na čerpání dotace
<br> minulého roku <.>
<br>
<br> Dle stanovené metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro
<br> alokaci dotací a příspěvků byl městu v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
<br> přidělen na rok 2020 příspěvek v celkové výši 7 438,6 tis.Kč,jedná se o příspěvek na výkon státní
<br> správy v působnosti obce z toho:
<br>  na základní působnost 2 606 963,00 Kč
<br>  na působnost matričního úřadu 654 858,00 Kč
<br>  za zápisy v knize narození 1 380,00 Kč
<br>  za zápisy v knize manželství nebo partnerství 207 000,00 Kč
<br>  za zápisy v knize úmrtí 22 080,00 Kč
<br>  za úkony určení otcovství 5 016,00 Kč
<br>  na působnost stavebního úřadu 2 532 911,00 Kč
<br>  na pověřený obecní úřad 1 350 411,00 Kč
<br>  na financování veřejného opatrovnictví 58 000,00 Kč
<br>
Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daní byl
<br> stanoven vyhláškou Ministerstva financí ČR v souladu se zákonem o rozpočtovém urče...

Načteno

edesky.cz/d/4705528

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krupka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz