« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - byt č. 15 o velikosti 1+1 v domě č.p. 1825 na ulici Luční 4 v Novém Jičíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5..JPG
3..JPG
1..JPG
POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ.pdf
Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu
<br> Zaměstnavatel:
<br> Název:
<br> Sídlo:
<br>
<br> Potvrzujeme,že paní/pan
<br>
Jméno,příjmení,titul
Datum narození:
<br>
<br>
<br> Je naším zaměstnancem v hlavním/vedlejším poměru od:
<br> Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou/určitou – do:
<br>
<br> Jeho pracovní zařazení je:
<br>
<br>
<br>
Výše průměrného čistého příjmu za posledních 6 měsíců:
<br>
<br> Se zaměstnancem je /není vedeno řízení o rozvázání pracovního poměru <.>
<br>
<br>
<br> Potvrdil:
<br>
<br> Datum:
<br>
<br> Místo:
<br>
<br> Razítko a podpis
zaměstnavatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kč
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf
Nabídkové řízení č.……………
<br>
<br>
Nabídka na nájem bytu č.….<.>.<.>.na ulici …………………………….<.>.…….o velikosti …….… <.>
<br>
<br>
<br> Závazná nabídka výše nájemného za měsíc Kč ……….……………
<br>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že JSEM / NEJSEM* nájemcem bytu ve vlastnictví Města.Tento městský
<br> byt VRÁTÍM/nevrátím* městu v případě,že zvítězím v nabídkovém řízení a bude se mnou
<br> uzavřena nájemní smlouva na nabízený byt <.>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že nejsem vlastníkem jiného bytu ani objektu určeného k bydlení <.>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že nemám XXXXX XXX jiné nesplněné závazky vůči městu Nový Jičín a jeho
<br> příspěvkovým organizacím (minimálně po dobu 6 měsíců před podáním nabídky) a nejsem
<br> dlužníkem v insolvenčním řízení <.>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že jsem v minulosti nebyl/a vyloučen/a z účasti na nabídkovém řízení či
<br> výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce <.>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že JE / NENÍ* proti mně vedeno exekuční řízení,a to pro pohledávku(y)
<br> ve výši
<br> ……………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………
<br> (pokud je exekuční řízení vedeno,uvést výši všech pohledávek včetně jejich příslušenství <,>
<br> tj.úroků,úroků z prodlení,poplatků z prodlení a předpokládaných nákladů na jejich vymáhání) <.>
<br>
<br>
<br> Přílohy nabídky*:
<br> - doklad o potvrzení průměrného měsíčního čistého příjmu za posledních 6 měsíců
<br> - oznámení o výši důchodu
<br> - opis vybraných údajů z daňového přiznání k XXXX z příjmu fyzických osob za poslední zúčtovací
<br> období
<br>
<br>
Jméno a příjmení …………………………………………………………………….<.> ….…….<.> …
<br> Trvalý pobyt …………………………………………………………………….<.> ………….…
<br>
<br> Doručovací adresa
<br> (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu) ……………………………………………….<.> … <.>
<br>
Telefon + e-mailová adresa ………………….<.> ………………………………………….<.> …… <.>
<br>
<br>
<br> *Podtrhněte jednu z variant
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Souhlas se zpracováním osobních údajů a pr...

Načteno

edesky.cz/d/4705510

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz