« Najít podobné dokumenty

Město Brno - zveřejnění volných bytových jednotek MČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

100621_Voronezska_16_c.b.9.pdf
Statutární město Brno,městská část Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno - odbor majetkový a bytový
<br> PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Žadatelé O byt,kteří jsou zapsáni ke dni zveřejnění bytu k pronájmu ve stálém seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu na ÚMČ Brno-Žabovřesky,považují-li tento byt za řešení své bytové situace,mohou v termínu nejpozději do 28.06.2021 na podatelně městské části Brno-Zabovřesky podat registraci jako zájemci o tento byt na předtištěném formuláři.Z takto zaregistrovaných žadatelů bude vybrán nový nájemce v souladu s Pravidly postupu při pronájmu obecních bytů v městské části Brno-Žabovřesky a Pravidly města
<br> Brna O pronájmu obecních bytů <.>
<br> Doba zveřejněníod 11.06.2021 do 27.06.2021
<br> Byt registrační číslo 20/21 Adresa bytu: VORONĚŽSKÁ 16,BRNO,č.bytu 9
<br> energetická klasifikace: celk.dod.energie: C,obálka budovy: D,vytápění: D
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí budoucí nájemce bytu (cca 3.993 Kč).Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžníjistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 152254 Od_sL (1) NOZ_I
<br> VELIKOST BYTU: 2+1 plocha bytu: 61,00 m2
<br> Pokoj: 16,00 m2,pokoj: 10,30 m2,kuchyň: 10,20 m2,koupelna: 2,60 m2,WC: 1,60 m2,předsíň: 6,00 m2,komora: 3,80 m2,spíž: 0,40 m2,lodžie: 6,20 m2,sklep.kóje: 3,90 m2
<br> podlaží: 3 výtah: ANO vytápění: ústřední
<br> záloha na služby: 800,00 Kč měs./os <.>,záloha na teplo: 1.200,00 Kč měs./byt,zař.předměty: 20,00 Kč/měslbyt <,>
<br> Výše nájemného: 100,- Kčlmzlměsíc
<br> Pokud bude vybrán žadatel,který je již nájemcem Obecního bytu v MČ Brno-Žabovřesky na dobu neurčitou,bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva za podmínky vrácení jeho stávajícího bytu.Pokud nájemce požádá O menší byt,bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou,ve výši stávajícího nájmu nájemce,bez zajištění notářského zápisu s exekuční doložkou a bez úhrady peněžit...
100621_Voronezska_16_c.b.23.pdf
Statutární město Brno,městská část Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno - odbor majetkový a bytový
<br> PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Žadatelé O byt,kteříjsou zapsáni ke dni zveřejnění bytu k pronájmu ve stálém seznamu žadatelů O pronájem Obecního bytu na UMČ Brno-Žabovřesky,považují-li tento byt za řešení své bytové situace,mohou v termínu nejpozději do 28.06.2021 na podatelně městské části Brno-Zabovřesky podat registraci jako zájemci O tento byt na předtištěném formuláři.Z takto zaregistrovaných žadatelů bude vybrán nový nájemce v souladu s Pravidly postupu při pronájmu obecních bytů v městské části Brno-Žabovřesky a Pravidly města Brna O pronájmu obecních bytů <.>
<br> Doba zveřejnění od 11.06.2021 do 27.06.2021
<br> Byt registrační číslo 19/21 „mm.VORONĚŽSKÁ 16,BRNO,č.bytu 23
<br> energetická klasifikace: celk.dod.energie: C,Obálka budovy: D,vytápění: D
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí budoucí nájemce bytu (cca 3.993 Kč).Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžníjistotu ve výši trojnásobku měsíčního IÉiemnéhO 5254 0% (1) NOZI
<br> VELIKOST BYTU: 1+1 plocha bytu: 32,19 m2
<br> Pokoj: 18,92 m2,kuchyň: 3,48 m2,koupelna + WC: 2,72 m2,předsíň: 3,47 m2,sklep.kóje: 3,40 m2
<br> podlaží: 5 výtah: ANO vytápění: ústřední
<br> záloha na služby: 800,00 Kč měs./os <.>,záloha na teplo: 700,00 Kč měs./byt,zař.předměty: 20,00 Kčiměs/byt <,>
<br> Výše nájemného: 100,- Kčlmzlměsíc
<br> Pokud bude vybrán žadatel,který je již nájemcem obecního bytu v MČ Brno-Žabovřesky na dobu neurčitou,bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva za podmínky vrácení jeho stávajícího bytu.Pokud nájemce požádá o menší byt,bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou,ve výši stávajícího nájmu nájemce,bez zajištění notářského zápisu s exekuční doložkou a bez úhrady peněžité jistoty.Pokud nájemce požádá o větší byt,bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurč...
100621_Voronezska_2_c.b.4.pdf
Statutární město Brno,městská část Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno - odbor majetkový a bytový
<br> PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Žadatelé o byt,kteříjsou zapsáni ke dni zveřejnění bytu k pronájmu ve stálém seznamu žadatelů O pronájem Obecního bytu na UMČ Brno-Žabovřesky,považuji-Ii tento byt za řešení své bytové situace,mohou v termínu nejpozději do 28.06.2021 na podatelně městské části Brno-Zabovřesky podat registraci jako zájemci O tento byt na předtištěném formuláři.Z takto zaregistrovaných žadatelů bude vybrán nový nájemce v souladu s Pravidly postupu při pronájmu obecních bytů v městské části Brno-Žabovřesky a Pravidly města Brna O pronájmu obecních bytů <.>
<br> Doba zveřejnění od 11.06.2021 do 27.06.2021
<br> Byt registrační číslo 18/21 Adresa bytu: VORONĚŽSKÁ 2,BRNO,č.bytu 4
<br> energetická klasifikace: celk.dod.energie: C,obálka budovy: C,vytápění: B
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí budoucí nájemce bytu (cca 3.993 Kč).Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžníjistotu ve v ši tro'násobku měsíčního ná'emnéhol 2254 odst.1 NOZI
<br> VELIKOST BYTU: 1+0 plocha bytu: 29,20 m2
<br> Pokoj vč.kk: 19,10 m2,koupelna + WC: 3,00 m2,předsíň: 2,20 m2,spíž: 0,40 m2,lodžie: 3,00 m2,sklep.kóje: 1,50 m2
<br> podlaží: 2 výtah: ANO vytápění: ústřední
<br> záloha na služby: 700,00 Kč měs./os <.>,záloha na teplo: 600,00 Kč měs./byt,zař.předměty: 20,00 Kčiměsibyt <,>
<br> Výše nájemného: 100,- Kčlmzlměsíc
<br> Pokud bude vybrán žadatel,který je již nájemcem obecního bytu v MČ Brno-Žabovřesky na dobu neurčitou,bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva za podmínky vrácení jeho stávajícího bytu.Pokud nájemce požádá O menší byt,bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou,ve výši stávajícího nájmu nájemce,bez zajištění notářského zápisu 3 exekuční doložkou a bez úhrady peněžité jistoty.Pokud nájemce požádá o větší byt,bude nová nájemní sm...
100621_Vychodilova_12_c.b.37.pdf
Statutární město Brno,městská část Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno - odbor majetkový a bytový
<br> PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Žadatelé o byt,kteří jsou zapsáni ke dni zveřejnění bytu k pronájmu ve stálém seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu na ÚMČ Brno-Žabovřesky,považují-li tento být za řešení své bytové situace,mohou v termínu nejpozději do 28.06.2021 na podatelně městské části Brno-Žabovřesky podat registraci jako zájemci o tento byt na předtištěném formuláři.Z takto zaregistrovaných žadatelů bude vybrán nový nájemce v souladu s Pravidly postupu při pronájmu obecních bytů v městské části Brno-Žabovřesky a Pravidly města Brna o pronájmu obecních bytů <.>
<br> Doba zveřejnění od 11.06.2021 do 27.06.2021
<br> Byt registrační číslo 17121 Adresa bytu: VYCHODILOVA 12,BRNO,č.bytu 37
<br> energetická klasifikace: celk.dod.energie: C,obálka budovy: C,vytápění: C
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí budoucí nájemce bytu (cca 3.993 Kč).Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžní jistotu
<br> ve v'ši tro'násobku měsíčního ná'emnéhol 2254 odst.1 NOZI
<br> VELIKOST BYTU: 2+1 plocha bytu: 60,80 m2
<br> Pokoj: 18,20 m2,pokoj: 14,70 m2,kuchyň: 10,20 m2,koupelna: 2,60 m2,WC: 1,00 m2,předsíň: 6,70 m2,komora: 3,00 m2,lodžie: 3,10 m2,sklep.kóje: 1,30 m2
<br> podlaží: 7 výtah: ANO vytápění: ústřední
<br> záloha na služby: 730,00 Kč měs./os <.>,záloha na teplo: 1.171,00 Kč měs./byt,zař.předměty: 48,00 Kčiměsibyt,STA: 7,00 Kč/měs/byt
<br> Výše nájemného: 100,- Kčlmzlměsíc
<br> Pokud bude vybrán žadatel,který je již nájemcem Obecního bytu v MČ Brno-Žabovřesky na dobu neurčitou,bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva za podmínky vráceni jeho stávajícího bytu.Pokud nájemce požádá o menší byt,bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou,ve výši stávajícího nájmu nájemce,bez zajištění notářského zápisu 5 exekuční doložkou a bez úhrady peněž...

Načteno

edesky.cz/d/4705509

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz