« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v místech mostu u Jána v Brandýse nad Orlicí VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v místech mostu u Jána v Brandýse nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

265_2021.pdf
str.1 / 3
<br>
<br>
adresa: Sychrova 16,562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovní spojení:
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí,č.ú.: 19-420611/0100
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg
<br>
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy,silničního hospodářství a správních agend
<br>
<br>
Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/22915/2021/DSS/ba
<br> dss-různé/4007/2021
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ze dne: XX.XX.XXXX Číslo spisu: 4007/2021 Tel: 465 514 341
Spis.značka: dss-různé/4007/2021 E-mail: bartosovam@muuo.cz
Poč.listů: 3 Datum: 10.06.2021
Poč.příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí
Poč.lis.př.: 0
<br>
<br> EUROVIA CS,a.s <.>
<br>
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad v Ústí nad Orlicí,odbor dopravy,silničního hospodářství a správních agend,jako věcně
a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),a dle ustanovení § XXX zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu,na základě žádosti společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,U Michelského
lesa 1581/2,140 00 Praha 4,IČ 45274924,kterou na základě plné moci zastupuje společnost LETS DZ
s.r.o <.>,5.května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou,IČ 06569030,podané dne 09.06.2021,dále
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Pardubického kraje <,>
Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 09.06.2021 pod č.j.KRPE-40751-2/ČJ-2021-171106
<br>
stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na silnici III/3123,v místech mostu u XXXX v Brandýse nad Orlicí takto:
<br> X) Dopravní zna...

Načteno

edesky.cz/d/4705508

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz