« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Odbor výkonu státní správy VI
Vršovická 65,100 10 Praha 10
pracoviště : Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové
<br> Hradec Králové 04.06.2021 Dle rozdělovníku
Č.j.: MZP/2021/550/334 – Ko
Sp.zn.: ZN/MZP/2021/550/44
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Pokračování těžby v lomu Prachovice.“
<br> Charakter záměru: Pokračování stávající hornické činnosti v dobývacím prostoru Prachovice <.>
Jedná se o těžbu vápence <.>
Kapacita záměru: Záměr má být realizován uvnitř stávajícího dobývacího prostoru.Plocha
dobývacího prostoru činí 111,2 ha <.>
Stávající objem těžby 1 200 000 t/rok má být navýšen na 1 700 000 t/rok <.>
V rámci záměru má dojít k zahloubení o 7.etáž 398 m n.m <.>,8.etáž 384 m n.m.a 9.etáž 370
m n.m.o celkových o 42 m <.>
Celkové zásoby k vytěžení 35,7 mil.t <.>
<br> Umístění: kraj: Pardubický
obec: Prachovice
k.ú.: Prachovice
<br> Oznamovatel: CEMEX Czech Republic,s.r.o <.>,Laurinova 2800/4,155 00 Praha 5 - Stodůlky
<br> Záměr „Pokračování těžby v lomu Prachovice“ naplňuje dikci bodu 79,kategorie I,přílohy č.1
k zákonu (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin
na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného
limitu (b).Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo
s kapacitou od stanoveného limitu (b).Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c) <.>
<br> Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení,jehož cílem bylo zjištění,zda záměr bude
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.Na základě
<br>
<br>
<br> Č.j.: MZP/2021/550/334 - K...

Načteno

edesky.cz/d/4705507


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz