« Najít podobné dokumenty

Obec Zákolany - Parkování a chodníky v Zákolanech I. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zákolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P3 Parkování a chodníky Zákolany_I. etapa_výkaz výměr.pdf (258 kB)
List1
<br> BARVA POPIS PLOCHY MATERIÁL PLOCHA
Dláždění kolem uliční vpusti ve sklonech.žulová dlažba do betonu 80/60mm 1,11 m²
Chodník před č.p.9 zámková dlažba hladká bez zámku šedá 46,46 m²
Varovné pásy hladká dlažba bílá 12,49 m²
Vjezd č.p.9 čedičová dlažba obecní 3,95 m²
Záhon 24,11 m²
Parkovací plocha dlažba čedičová 100/100mm 184,69 m²
Chodník před hasičárnou zámková dlažba hladká bez zámku šedá 29,39 m²
oprava asfaltové vozovky asfalt 30,39 m²
<br> DÉLKA
Žulový obrubník rovný š.150mm (u č.p.9) žula 31,25 m
Žulový obrubník oblouk R1,0m (u č.p.9) žula 1,66 m
Obruba záhonu – zídka v.XXX X,Xm (u opěrné zdi) čedičový kámen obecní XX,10 m
Ochrana domu č.p.9 nopová folie 44,90 m
Obrubník záhonu u hasičárny š.100mm žula 12,92 m
Žulový obrubník rovný š.150mm (u hasičárny) žula 13,15 m
Žulový obrubník oblouk R2,0m (u hasičárny) žula 6,30 m
Obubník žulový přejezdový š.150mm (vjezd č.p.9 <,>
výjezd z parkovací plochy) Žula - 150/150mm do bet.lože C20/25 XF3 19,04 m
<br> ZÁKOLANY PARKOVÁNÍ A CHODNÍKY – ETAPA I <.>
ČÁST A – č.p.9 – hasičárna
<br> PLOCHY
<br> OBRUBY
<br> Stránka 1
P2 Parkoviště a chodníky Zákolany_Položkový rozpočet_slepý.xlsx (24.22 kB)
List1 ZÁKOLANY CHODNÍKY – ETAPA I.ČÁST A – č.p.9 – hasičárna PLOCHY BARVA POPIS PLOCHY MATERIÁL PLOCHA Dláždění kolem uliční vpusti ve sklonech.žulová dlažba do betonu 80/60mm 1.11 m² Chodník před č.p.9 zámková dlažba hladká bez zámku šedá 46.46 m² Varovné pásy hladká dlažba bílá 12.49 m² Vjezd č.p.9 čedičová dlažba obecní 3.95 m² Záhon 24.11 m² Parkovací plocha dlažba čedičová 100/100mm 184.69 m² Chodník před hasičárnou zámková dlažba hladká bez zámku šedá 29.39 m² oprava asfaltové vozovky asfalt 30.39 m² OBRUBY DÉLKA Žulový obrubník rovný š.150mm (u č.p.9) žula 31.25 m Žulový obrubník oblouk R1,0m (u č.p.9) žula 1.66 m Obruba záhonu – zídka v.XXX X,Xm (u opěrné zdi) čedičový kámen obecní XX.10 m Ochrana domu č.p.9 nopová folie 44.90 m Obrubník záhonu u hasičárny š.100mm žula 12.92 m Žulový obrubník rovný š.150mm (u hasičárny) žula 13.15 m Žulový obrubník oblouk R2,0m (u hasičárny) žula 6.30 m Obubník žulový přejezdový š.150mm (vjezd č.p.9,výjezd z parkovací plochy) Žula - 150/150mm do bet.lože C20/25 XF3 19.04 m vždy musí být naceněna kompletní technologie,včetně všech materiálů nutných k bezvadné funkčnosti díla název specifikace počet jednotky jednotková cena cena DLAŽBA pochozí = chodník před č.p.9 + chodník před hasičárnou + varovné pásy 88.34 m2 výkopek lože – strojně + ruční dokopávky 28.3 m3 320 mm odvoz výkopku,včetně naložení a dopravě po staveništi 36.7 m3 +30% načechrání příprava lože,včetně zhutnění jednotlivých vrstev 88 m2 štěrk - podkladní vrstva 0/63,200mm po zhutnění 20.3 m3 +15% zhutnění štěrk - kladecí vrstva 4/8,40mm po zhutnění 6.1 m3 +15% zhutnění zámková dlažba,tl.80 mm,barva šedá 200/100/80 83.4 m2 + 10% ztratné https://www.dek.cz/produkty/detail/4400885400-diton-parketa-80-pr?tab_id=popis varovné pásy,dlažba bílá speciální – dlažba pro nevidomé,tl.80 mm 200/100/80 12.5 m2 + 10% ztratné https://www.presbeton.cz/produkty-realizace/dlazby/ostatni-typy/dlazba-pro-nevidome pokládka,včetně pomocného materiálu 88.34 m2 včetně zapískování křemi...
P1 Parkoviště a chodníky Zákolany_ Krycí list.docx (25.49 kB)
Příloha č.1 ZD
<br> Krycí list nabídky
<br> 1.Identifikace zakázky
<br> Název zakázky:
Parkování a chodníky v Zákolanech I.Etapa
<br> Název projektu:
Parkování a chodníky v Zákolanech I.Etapa
<br> Předmět zakázky:
Stavební práce
<br> 2.Zadavatel
<br> Název:
Obec Zákolany
<br> Sídlo:
Zákolany 55,273 28 Zákolany
<br> IČ:
00235156
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Kontaktní osoba:
PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon:
<br> Fax:
 
<br> Mobil:
725 026 569
E-mail:
wittlichova@zakolany.cz
<br> Web:
www.zakolany.cz
<br> 3.Uchazeč
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo:
 
<br> IČ:
 
DIČ:
 
<br> Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:
 
<br> Osoba odpovědná za realizaci zakázky:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Telefon:
 
Fax:
 
<br> Mobil:
 
E-mail:
 
<br> 4.Nabídková cena
<br> Nabídková XXXX XXX DPH (v Kč):
<br>
<br> Celkem DPH (v Kč):
<br>
Nabídková cena vč.DPH (v Kč):
<br>
5.Datum,podpis,razítko
<br> Datum zpracování nabídky:
 
<br>  
<br> Podpis:
 
<br>
Razítko:
 
210425_ZákolanyChodníkyE1_REALIZACE_PARKOVÁNÍ.pdf (49.67 kB)
AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
Č.P.9
<br> AutoCAD SHX Text
HASIČSKÁ ZBROJNICE
<br> AutoCAD SHX Text
studna
<br> AutoCAD SHX Text
OPĚRNÁ STĚNA
<br> AutoCAD SHX Text
krátké auto
<br> AutoCAD SHX Text
07
<br> AutoCAD SHX Text
06
<br> AutoCAD SHX Text
05
<br> AutoCAD SHX Text
04
<br> AutoCAD SHX Text
03
<br> AutoCAD SHX Text
02
<br> AutoCAD SHX Text
01
<br> AutoCAD SHX Text
rodina 02
<br> AutoCAD SHX Text
rodina 01
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br>
<br> AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
Č.P.9
<br> AutoCAD SHX Text
HASIČSKÁ ZBROJNICE
<br> AutoCAD SHX Text
studna
<br> AutoCAD SHX Text
OPĚRNÁ STĚNA
<br> AutoCAD SHX Text
krátké auto
<br> AutoCAD SHX Text
07
<br> AutoCAD SHX Text
06
<br> AutoCAD SHX Text
05
<br> AutoCAD SHX Text
04
<br> AutoCAD SHX Text
03
<br> AutoCAD SHX Text
02
<br> AutoCAD SHX Text
01
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br>
Sheets and Views
210425_ZákolanyChodníkyE1_REALIZACE_parkovani-Layout2
210425_ZákolanyChodníkyE1_REALIZACE_parkovani-Layout2 (2)
210425_ZákolanyChodníkyE1_REALIZACE.pdf (937.45 kB)
A
S
<br> K
O
<br> 2
-
A
<br> u
to
<br> m
o
b
il
<br> n
a
S
<br> v
o
z
K
<br> o
m
<br> u
n
a
ln
<br> ih
o
O
<br> d
p
a
d
u
(
2
N
<br> a
p
ra
<br> v
y
)
<br> 1
<,>
0
1
<br> 1
<,>
5
<br> 13,78
<br> 1,8 12,01
<br> 3
<,>
8
<br> 9
9
<br> <,>
0
<br> 2
<br> 1
2
<br> <,>
9
<br> 1
<br> 6,19
<br> 11,6
<br> 6
<,> 5
<br> 8
<br> 1
<,> 0
<br> 2
<br> 2
<,> 4
<br> 1
<br> 1
<,>
9
5
<br> 1
<br> <,>
<br> 6
<br> 6
<br> 1
6
<,> 6
<br> 4
<br> 3,491,01
<br> R
<br> 1
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 6
<,>
1
5
<br> 0
<,>
9
6
<br> 0
<,>
5
2
<br> 2,4
<br> !!! POZNÁMKY: TATO SITUACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY - ZEJMÉNA PŘÍČNÉ ŘEZY A TECH.ZPRÁVU!!!
<br> Obruby
-
-
<br> Dlažba
-
<br> Bezbariévé úpravy
-
-
<br> -
<br> LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ
<br> NOVÉ HRANY
<br> STÁVAJÍCÍ HRANY
<br> CHODNÍK DLAŽBA BETONOVÁ 60mm HLADKÁ BEZ ZÁMKU
<br> POŽÁRNÍ PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 150/170mm
<br> DOPRAVNÍ PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 100/100mm
<br> OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ
<br> LEGENDA PLOCH
<br> VO STÁVAJÍCÍ / NOVÉ
<br> VPUSŤ STÁVAJÍCÍ / NOVÁ
<br> HYDRANT / ŠOUPĚ
<br> SDZ STÁVAJÍCÍ
<br> KATASTRÁLNÍ MAPA5590
<br> OBNOVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
<br> BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ HLADKÁ BEZ ZÁMKU
<br> VJEZD ČEDIČOVÁ DLAŽBA 80mm
<br> HLADKÁ DLAŽBA BÍLÁ - ROZHRANÍ BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV
<br> ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ BETON
<br> NAVRŽENÉ VÝŠKY
<br> KAČÍREK - STEJNOZRNNÉ KAMENIVO
<br> STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
<br> AutoCAD SHX Text
+0,12
<br> AutoCAD SHX Text
+0,05
<br> AutoCAD SHX Text
VPR 1.2
<br> AutoCAD SHX Text
+0,12
<br> AutoCAD SHX Text
+0,12
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
2%
<br> AutoCAD SHX Text
+0,02
<br> AutoCAD SHX Text
+0,02
<br> AutoCAD SHX Text
+0,02
<br> AutoCAD SHX Text
+0,02
<br> AutoCAD SHX Text
1
<br> AutoCAD SHX Text
2
<br> AutoCAD SHX Text
3
<br> AutoCAD SHX Text
4
<br> AutoCAD SHX Text
5
<br> AutoCAD SHX Text
VPR 1.1
<br> AutoCAD SHX Text
Č.P.9
<br> AutoCAD SHX Text
Č.P.9
<br> AutoCAD SHX Text
min.2%
<br> AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
UV
<br> AutoCAD SHX Text
studna
<br>...
Zadávací dokumentace.pdf (174.16 kB)
Zadávací dokumentace
<br> Název projektu: Parkování a chodníky v Zákolanech I.Etapa Název zakázky: Parkování a chodníky v Zákolanech I.Etapa Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle 5 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR.Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu <.>
<br> 1) Identifikace zadavatele
<br> Název zadavatele: Obec Zákolany IČ zadavatele: 00235156 Sídlo zadavatele: Zákolany 55,273 28 Zákolany
<br> Statutární zástupce zadavatele: PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby : tel: XXX 026 569,e-mail: Wittlichova©zakolany.cz
<br> 2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
<br> Předmětem zakázky je oprava povrchů parkování a chodníků v obci Zákolany.Jedná se
<br> o prostranství mezi hasičskou zbrojnicí domem č.p.9 a chodníky před uvedenými objekty <.>
<br> V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým dle výkazu výměr (Příloha č.3).Dotčené pozemky: parc.č.658 a 246/1 v k.ú.Trněný Újezd u Zákolan <.>
<br> 3) Předpokládaná hodnota zakázky - Předpokládaná hodnota zakázky je 1 200 000 Kč včetně DPH
<br> 4) Místo plnění zakázky - Místem plnění zakázky je obec Zákolany.Pro stavební práce je místem plnění místo stavby,tj.pozemky parc.č.658 a 246/1 v k.ú.Trněný Ujezd u Zákolan.5) Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace - Předpokládaný termín zahájení realizace je červenec - srpen 2021.Dokončení celé realizace je předpokládáno do 60 dnů od předání staveniště Zhotoviteli (Uchazeči) 6) Prokázání kvalifikace pro zakázku
<br> Profesní způsobilost
<br> Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč.který předloží:
<br> - Profesní způsobilost - výpisem z obchodmho rejstříku,pokud je v něm zapsán,či výpisem zjiné obdobné evidence pokud je vní zapsán,dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů V rozsahu odpovíd...
Výzva k podání nabídek.pdf (95.5 kB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
<br> Název zakázky: Parkování a chodníky v Zákolanech I.Etapa
<br> Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle 5 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR.Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu <.>
<br> Název zadavatele: Obec Zákolany
<br> Sídlo zadavatele: Zákolany 55,273 28 Zákolany
<br> IČ zadavatele: 0023 5156
<br> Statutární zástupce příjemce (zadavatele): PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,starostka obce Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby : tel: 725 026 569,e—mail: Mttlichova©zakolanycz Datum vyhlášení zakázky: 10.6.2021
<br> Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> - Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 11.6.2021 a končí dnem 29.6.2021 v 11:30 hodin <.>
<br> - Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Zákolany,Zákolany 55,273 28 Zákolany,a to V úředních hodinách zveřejněných na https://www.zakolanv.cz/.Nabídku lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Obec Zákolany,Zákolany 55,273 28 Zákolany <.>
<br> - Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli,tedy nikoli datum odeslání.Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas nejlépe s několikadenním předstihem <.>
<br> Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek,tedy 30.6.2021 v 11:30 hodin.Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec Zákolany,Zákolany 55,273 28 Zákolany <.>
<br> Nabídka musí být podána v českém jazyce <.>
<br> Popis předmětu zakázky:
<br> Předmětem zakázky je oprava povrchů parkování a chodníků v obci Zákolany.Jedná se o prostranství mezi hasičskou zbrojnicí domem č.p.9 a chodníky před uvedenými objekty <.>
<br> V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým dle výkazu výměr <.>
<br> Dotčené pozemky: parc.č.658 a 246/1 v k.ú.Trněný Újezd u Zákolan <.>
<br> Prohlídka místa realizace...

Načteno

edesky.cz/d/4705461

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zákolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz