« Najít podobné dokumenty

Praha 18 - Zápis ze dne 02.06.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 18.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-KV-20210602-web
MCI8X00DGGEF
<br> MCI 8 14366/2021 OKT
<br> ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 18
3/2021
<br> Datum:
<br> Přítomni:
<br> Ověřovatel:
<br> Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br> Pozdní příchod:
<br> Tajemnice KV:
<br> Hosté:
<br> 02.06.2021
<br> XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Mgr.Zbyněk Walter,XXXXX XXXXX,JUDr <.>
XXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.Veronika Sasková
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX,MPA
<br> zástupci petentůBludovickáuk,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>,Mgr,Ondřej
<br> Lněnička
<br> Začátek: 18.00 h
Konec: 19.30 h
Délka j ednání: 1,5 h
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Podněty ze strany ZMČ a RMČ:
<br> Petice k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“
<br> 2.Kontrola plnění úkolů přij atých na minulých j ednáních KV
<br> 3.Kontrola plnění usnesení přijatých ZMČ a RMČ
<br> 4.Stav vyřizování petic,stížností a podnětů občanů
<br> 5.Podněty od členů KV
<br> 6.Různé
<br> Usnesení ě.01/KV03/2021
<br> Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> Program jednání byl přijat <.>
<br> MC18X00DGGEF
<br>
<br> 1.Podněty ze strany ZMČ a RMČ:
<br> Petice k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla
<br> Dne 10.05.2021 Zastupitelstvo m.5.Praha 18 svým usnesením č.032/Z3/21 schválilo výstavbu
tělocvičny při ZS a MS generála Františka Fajtla DFC realizovanou dle podlimitní veřejné zakázky
„Z 607 Sportovní hala při ZS Rychnovská44 <.>
<br> Vzhledem k tomuto usnesení a k tomu,že RMČ svým usnesením č.171/08/21 ze dne 28.04.2021
schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Z 607 - Sportovní hala při ZŠ
Rychnovská44 a vybrala zhotovitele k provedení této stavby,KV konstatuje,že není možné v této
fázi projekt zastavit,a to i s ohledem na již vynaložené finanční prostředky <.>
<br> KV přijal toto usnesení:
<br> Usnesení ě.01/KV03/2021
<br> 1.KV bere na vědomí petici k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla44 <,>
doručenou na ÚMČ dne 29.03.2021 <.>
<br> 2.KV doporučuje RMČ zajistit vhodnou technol...
zapis-KV-20210602-web
*MC18X00DGGEF*
MC18 14366/2021 OKT
<br>
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 18
<br> 3/2021
___________________________________________________________________
<br> Datum:
<br> 02.06.2021
Přítomni:
XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Mgr.Zbyněk Walter,XXXXX XXXXX,JUDr.XXXX XXXXXXXX
Ověřovatel:
XXXXXX XXXXXXXX
Omluveni:
Ing.Veronika Sasková
Neomluveni:
<br> ---
Pozdní příchod: ---
Tajemnice KV:
Bc.XXXXX XXXXXXXXX,MPA
Hosté:
zástupci petentů Bludovická ul <.>,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>,Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
Začátek:
XX.XX h
<br> Konec:
19.30 h
<br> Délka jednání: 1,5 h
Navržený program jednání:
<br>
1.Podněty ze strany ZMČ a RMČ:
Petice k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“
2.Kontrola plnění úkolů přijatých na minulých jednáních KV
<br> 3.Kontrola plnění usnesení přijatých ZMČ a RMČ
4.Stav vyřizování petic,stížností a podnětů občanů
<br> 5.Podněty od členů KV
<br> 6.Různé
<br> Usnesení č.01/KV03/2021
Hlasování:
pro 6
<br> proti 0
zdržel se 0
Program jednání byl přijat <.>
1.Podněty ze strany ZMČ a RMČ:
<br> Petice k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla
Dne 10.05.2021 Zastupitelstvo m.č.Praha 18 svým usnesením č.032/Z3/21 schválilo výstavbu tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC realizovanou dle podlimitní veřejné zakázky „Z 607 Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“ <.>
<br> Vzhledem k tomuto usnesení a k tomu,že RMČ svým usnesením č.171/08/21 ze dne 28.04.2021 schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“ a vybrala zhotovitele k provedení této stavby,KV konstatuje,že není možné v této fázi projekt zastavit,a to i s ohledem na již vynaložené finanční prostředky <.>
<br> KV přijal toto usnesení:
<br> Usnesení č.01/KV03/2021
1.KV bere na vědomí petici k výstavbě „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“,doručenou na ÚMČ dne 29.03.2021 <.>
2.KV doporučuje RMČ zajistit vhodnou technologii ohrazení venkovního hřiště s cílem minimalizovat ...

Načteno

edesky.cz/d/4705431

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 18      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz