« Najít podobné dokumenty

Obec Záblatí (Žďár nad Sázavou) - Revitalizace území a IP Kameničky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záblatí (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

revitalizace-uzemi-a-ip-kamenicky.pdf
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí <.>
<br> Předmětem podpory je zlepšení ekostabilizační funkce a retenční schopnosti lokality <.>
V rámci realizace dojde k vytvoření nových tůní a revitalizaci toku v k.ú.Záblatí <.>
<br> Celkové způsobilé výdaje: 3 064 270 Kč
Dotace EU: 3 064 270 Kč (100 %)
<br> Datum zahájení realizace projektu: 12.8.2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.4.2024
<br> Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Záblatí
<br> ČISTOTA
VODY
<br> KVALITA
OVZDUŠÍ
<br> ZPRACOVÁNÍ
ODPADU
<br> OCHRANA
PŘÍRODY
<br> ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Načteno

edesky.cz/d/4705421


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záblatí (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz