« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovník - OZNÁMENÍ - Novostavba rodinného domu st. p. 42

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ - Novostavba rodinného domu st. p. 42
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
<br> odbor výstavby a územního plánování
<br> Náměstí Svobody 138.342 01 Sušice 1 telefon: 376 5-10 130.fax:3?6 540 l 12 Zn: 4677I2UNYSIV a v Sušici dne: 3.5.2021 Č.j.: 4677i20NYSNal3 VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX nost TEL:.XXXX XXX |XX FAX: XXX XXX XXX E-MAIL: fv avric ka© musu sice.cz OZNAMENI
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Všeruby 90,345 07 Všeruby u Kdyně <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Všeruby 90,345 07 Všeruby u Kdyně,oba v zastoupení na základě plné moci: EGF,spol.s r.o <.>,IČO 00871192,se sídlem Na Tržišti 862,Sušice II,342 01 Sušice 1
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 2.10.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: "NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU"
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku st.p.42,parc.č.90212 v katastrálním území Bukovník.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - novostavbu rodinného domu,který bude sloužit pro bydlení stavebníka a jeho rodiny - částečně podsklepený (stávající sklípek),přízemní objekt s ob tným podkrovím,obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,60 )( 8,30 rn (zastavěné plochy 87,98 m'),výšky hřebene + 7,626 m vztaženo ke kótě 1 0,000 (:1: 0,000 =613,30 m n.m.).se sedlovou střechou; součástí stavby RD bude na východní straně zpevněná terasa s přistavěnou pergolou o rozměrech 9,70 x 2,50 m (zastavěné plochy 24,25 m2).na západní straně bude venkovní schodiště ke stávajícímu sklípku o rozměrech 1,20 x 4.20 m (zastavěné plochy 5,04 m2) <,>
<br> - tepelné čerpadlo vzduchfvoda typu NLBE F2120 o výkonu 8 kW,DČOV Stainless Cleaner typu SC 4 o průměru 1,4 to včetně revizní šachty RŠ a vsaku vyčištěných splaškových vod o rozměrech 7,50 x 1,20 m,přípojku elektro CYKY 4Bx16mm2,vodovodní přípojku z rPE 32x3,0 včetně vodoměrné šachty o průměru 1,0 m,přípojku splaškové kanalizace z KG DN 150,přípojku dešťové kanalizace z KG DN 150,retenční nádrž n...

Načteno

edesky.cz/d/4705408

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz