« Najít podobné dokumenty

Obec Újezdec (Prachatice) - EKO-KOM, výroční zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezdec (Prachatice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

915870083_Certifikát LCA za rok 2020
\ OSVĚDČENÍ o ÚSPOŘE EMISÍ
<br> Obec Újezdec
<br> Identifikační číslo:
<br> 005831 38
<br> Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,včetně obalových,jste ve spolupráci se společností EKO-KOM,a.s.přispěli
<br> ke zlepšení Životního prostředí a 5nížení“uhlíkově stopy'ť
<br> Úspora,kterou jste dosáhli představuje:
<br> Emise CO2 ekv.: 5,245 tun Úspora energie: 134 899 MJ
<br> WW
<br> Ing.Zbyněk Kozel generální ředitel EKO-KOM,a.s <.>
<br> V Praze dne 1.6.2021
<br> Vypočteno na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí <.>
915870083_Výroční dopis za rok 2020
Obec Újezdec
<br> Újezdec 2
<br> 384 22 Vlachovo Březí
<br> V Praze dne 7.6.2020
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu,který Vaše obec v roce 2020 vytřídila a předala k využití <.>
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků,které Vaše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM,a.s <.>
<br> 2.čtvrtletí 2020
<br> 1,640
<br> 1,955
<br> 1,240
<br> 1,750
<br> 4 313,00
<br> 5 611,50
<br> 4 047,50
<br> 4 649,00
<br> 18 621,00 6,585Rok 2020 celkem
<br> 1.čtvrtletí 2020
<br> 3.čtvrtletí 2020
<br> 4.čtvrtletí 2020
<br> Vytříděné odpady (t) Částka (Kč)
<br> Prosíme Vás o kontrolu,zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce.Pokud za Vaši obec
zajišťuje plnění smlouvy svozová společnost (jako Dodavatel podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů) a to včetně fakturace,potom lze výpis porovnat s jejich údaji <.>
<br> Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka oddělení regionálního provozu
<br> EKO-KOM,a.s <.>
<br> 01-01-05-00-00-06-1100evidenční číslo obce: 40/0562

Načteno

edesky.cz/d/4705404


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezdec (Prachatice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz