« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleď za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleď za rok 2020
Návrh závěrečného účtu
<br> Obce Dolní Pohled' za rok 2020
<br> Vyvěšeno: 7.6.2021
<br> Sejmuto: 25.6.2021
<br> Vyvěšeno též v elektronické podobě na stránkách obce www.dolnigohled.cz
<br> V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dobu,tj.úterý 17:00 až 19:30 hod <.>
<br> osa: omi POHLEĚ %“ „WW
<br> 285 Z ruč nad Sázavou
<br> OBEC DOLNÍ POHLED 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2020 - rozbor str.č.1 Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2020 str.č.2 Rozvaha obce za rok 2020 str.č.3-5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2020 str.č.6-17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2020 str.č.18-24 Rozpočet obce DoLPohíeď pro rok 2019 byl schválený ve výši - příjmy 1.507.000,- výdaje 1.507.000,- 1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 3.100,- snížení financování 3.100,- 2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 348.514,- - navýšení výdajů o 254.220,- - snížení financování 94.294,- 3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 0 3.200,- - navýšení výdajů 0 21.738,- - navýšení financování 18.538,- 4.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 165.750,- - navýšení výdajů 0 73.620,- - snížení financování 92.130,- 5.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 0 66.226,- - navýšení výdajů 0 74.426,- - navýšení financování 8.200,- 6.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 130.740,- - navýšení výdajů 0 9.592,- - snížení financování 121.148,- Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 2.224.530,- Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 1.940.596,-
<br> Financování po úpravách - snížení 283.934,-
<br> Plnění roz očtu 2020 - PŘÍJMY: 2.strana
<br> v Kč Schvá|.rozpočet Rozp.po změnách Plnění k 31.12.2020 Tř.1 - Daňové příjmy 1.420.000,- 1.651.800,- 1.631.780,55 Tř.2 - Nedaňové příjmy 22.000,- 77.590,- 75.644,63 Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,- 265704- 265.703,28 Tř.4 - Přijaté dotace 65.000,— 229.436,- 270.030,00 PŘÍJMY CELKEM: 1.507.000,- 2.224.530 - 2.243.158,46
<br> Plnění rozpočtu 2020 - VÝDAJE:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4705394

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz