« Najít podobné dokumenty

Obec Odunec - posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-zameru-.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Odunec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-zameru-.pdf
Zámér
<br> Název:Výkrm býků,provozovna Odunec
<br> podléhá posuzovánívlivů na životní prostředídle
zákona č,1oo/2oo1 sb,<,> o posuzovánívlivů
<br> na životní prostředi a á zmene někteďJ souvisejícich
zákonŮ,ve znění PozdějŠich PředPisŮ
<br> (dále jen,<,> zákon o ElA') <,>
<br> v rámci zahájeného zjišťovacího řizení
je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:
<br> IrZ
<br> Kde: k,tueetlz
<br> |,v,<,> í4,C,t2,í,6"1 28,6"lxav:krbť FcpoÉLi ap,8*Zo <,>
<br> NainternetujeoznámenízveřejněnovlnformačnímsystémuElA
https://poňal.cenia.czleiasea/view/eia100.cr,podkódemzáméruVYS1065 <.>
<br> na adrese
<br> i" Vysočina,odbor životního
<,>.".eOer.tví,Žižkova 57,587 33 Jihlava <,>
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží <,>
<br> Datum zveřejnění na úřední desce"ň;'i;i; iřa,a,Xrň Ýi,<,> "č!11,q:,^i.:t,2 zákona o ElA)
<br> Datum vyvěšení na úřední desce obecního
úřadu
<br> Datum sejmutí z úřední deshy obecního úřadu
<br> obec odunec
l-
<br> 'r <,>
r
<br> Otisk úředniho razitka a podpis
<br> 675 55
<br> prostředi

Načteno

edesky.cz/d/4705388


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Odunec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz