« Najít podobné dokumenty

Obec Bílsko u Hořic - Rekonstrukce silnic III. třídy „III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílsko u Hořic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

274 2020-6456.pdf (390.41 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
stavební úřad
<br> nám.Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice
<br> Č.j.: MUHC-SU/11564/2021/ZL V Hořicích,dne: 10.6.2021
Č.spisu: 6456/2020
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
zlatnik@horice.org
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Hořice,stavební úřad,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odstavec 4 písmeno
a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“),v návaznosti na ustanovení § 15 odstavec 1 písmeno c) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),posoudil v souladu s § 111 odstavec 1 a odstavec 2 stavebního zákona žádost o
stavební povolení č.j.SU/6456/2020 na stavbu (stavba trvalá):
<br> Rekonstrukce silnic III.třídy „III/28430,III/28431,III/28732 Holovousy“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích:
SO 101:
- st.parc.č.8 (zastavěná plocha a nádvoří,dále jen „pozemek č.8“) <,>
- st.parc.č.269/1 (zastavěná plocha a nádvoří,dále jen „pozemek č.269/1“) <,>
- poz.parc.č.5/1 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.5/1“) <,>
- poz.parc.č.7/1 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.7/1“) <,>
- poz.parc.č.8/1 (trvalý travní porost,dále jen „pozemek č.8/1“) <,>
- poz.parc.č.8/3 (trvalý travní porost,dále jen „pozemek č.8/3“) <,>
- poz.parc.č.196/25 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.196/25“) <,>
- poz.parc.č.1194/1 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/1“) <,>
- poz.parc.č.1194/5 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/5“) <,>
- poz.parc.č.1194/7 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/7“) <,>
- poz.parc.č.1194/12 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/12“) <,>
- poz.parc.č.1194/13 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/13“) <,>
- poz.parc.č.1194/14 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/14“) <,>
- poz.parc.č.1194/15 (ostatní plocha,dále jen „pozemek č.1194/15“) <,>
- poz.parc.č.1194...

Načteno

edesky.cz/d/4705373

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílsko u Hořic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz