« Najít podobné dokumenty

Obec Droužetice - Zpráva o uplatňování změny územního plánu Strakonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Droužetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o uplatňování změny územního Plánu Strakonice 2016-2020
Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice
(návrh k projednání)
<br>
<br> za období 2016 – 2020
<br>
<br>
<br>
<br> dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále stavební zákon) a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Strakonice
<br> Pořizovatel: Městský úřad Strakonice,odbor rozvoje <,>
<br> Velké náměstí 2,386 01 Strakonice
<br> Vypracovala: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,vedoucí odboru rozvoje -
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele <,>
<br> tel.383 700 800,e-mail: marta.slamova@mu-st.cz
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: denisa.havlikova@mu-st.cz
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,ml <.>
<br> Datum zpracování: červen XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Obsah
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě kterých
byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných nepředpokládaných
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 14
C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/4705372

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Droužetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz