« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Schvaleny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvaleny
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020
<br> IČO: 70930902
<br> Na základě zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> Svazek obcí mikroregionu Ledečsko návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> l) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Příimv schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy O 0 O Nedaňové příjmy O 0 65.865,49 Kapitálové příjmy 0 0 0 Přijaté dotace 99.080,-- 99.080,—- 10287000 Příjmy celkem 99.080,-- 99.080,—- 168.735,49 V'Ldaie schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Běžně výdaje 99.080,-- 99.080,—— 5283155 Kapitáloyívýdaje __________________ O ________________________ O ___________________ D _____ Výdaje celkem 99.080,-- 99.080,-- 52.831,55
<br> Příloha: Výkaz FIN 2—12 k31.l2.2020 — plnění rozpočtu obce vplne'm členění podle rozpočtové skladby
<br> 2) Hospodaření s majetkem (rozvaha) Výsledek inventarizace: inventarizace proběhla bez závad <.>
<br> Příloha: Rozvaha DSO k 31.12.2020
<br> 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařem'svazku za rok 2020
<br> Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina <.>
<br> Závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky (© 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření) a to: Nedostatky,spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - K 30.6.nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření,resp.nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditoroví.(porušení povinností)
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 se neuvádí žádná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 1
<br> III.Při přezkoumání...

Načteno

edesky.cz/d/4705277


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz