« Najít podobné dokumenty

Obec Vlachova Lhota - Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Vlachova Lhota č.j.04/2021 dne 18.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlachova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Vlachova Lhota č.j.04/2021 dne 18.6.2021
INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva
obce Vlachova Lhota
Č.j.04/2021 dne 18.6.2021
<br> Starosta obce Vlachova Lhota,v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Vlachova Lhota <.>
<br> Místo konání: Přísálí kulturního domu Vlachova Lhota č.81
Doba konání dne: 18.6.2021 v  18:00 hodin <.>
<br> Program zasedání:
1.Zahájení <.>
2.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele <.>
3.Schválení a doplnění programu <.>
4.Závěrečný účet obce,účetní závěrka r.2020
5.Rozpočtové opatření č.3/2021
6.Schválení vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení - ZTV
pro RD Padělky
7.Schválení smlouvy,Zl.kraj - obec Vlachova Lhota o poskytnutí dotace č.D/0917/2021/KH
( Zkvalitnění zásahových technických prostředků pro SDH na akce v rámci Zlínského kraje)
8.Schválení smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru,( obec Vlachova Lhota – Rema Systém,a.s.)
9.Žádost o finanční dar,<,> Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR,z.s <.>
Klub Radost - Prostějov
10.Schválení závazné stanovisko ke společnému povolení,<,> Vlára,VD Vlachovice,přírodě blízká opatření v povodí Vláry.(Zpracování projektové dokumentace) <.>
<br>
<br> 11.Schválení žádosti o poskytnutí dotace na program Informační centra veřejných knihoven (VIKS3) z rozpočtu Odboru umění,literatury a knihoven Ministerstva kultury,pro místní knihovnu (obnova technického vybavení) <.>
12.Diskuze
13.Závěr <.>
<br>
<br> Podle ust.§ 93 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků,jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.6.2021
Sňato z úřední desky:
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4705270

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlachova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz