« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Přerov) - Oznámení - Zahájení územního řízení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení územního řízení.pdf [1,98 MB]
Úřad městyse Dřevohostice stavební úřad Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
<br> Telefon : 581 297 917
<br> E-mail : su©drevohosticecz Spis.zn.: 56/21-Ob Vyřizuje: Věra Obkráčilová Č.j.: MeDr-1119/21/VO Dřevohostice,dne 8.6.2021
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (doručování veřejnou vyhláškou)
<br> ČEZ Distribuce,a.5 <.>,IČO 24729035,Ieplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,kterého zastupuje MP projekt s.r.o <.>,ICO 27734609,Sokolská 762,763 62 Tlumačov
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 28.4.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Lipová,obnova vNN,kNN - výstavba nového kabelového vedení NN,rozšíření distribuční sítě NN
<br> na pozemku parc.č.5,7,10,11,12/1,15,16,17/1,18,19,27,28,29,30,31,33,34,35/1,35/2,36,38/3,38/5,38/6,38/7,38/13,38/15,41/1,41/2,42,44/1,47/1,47/2,48,49,52/1,52/3,53/1,59/1,60,63/1,63/2,64/1,66/1,68,70,72/1,72/2,72/3,72/4,73,75,78/4,78/6,78/7,79,80,81,82,83,85,86,88/1,90,91,93,95,98,99/2,100,102,104,105,107,108,110/2,113/66,122/33,382,524 v katastrálním území Lipová u Přerova.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o stavbu - rozšíření distribuční sítě elektrické energie.Stávající vedení je v současné době nevyhovující s poklesy napětí.Stávající nadzemní vedení NN,sloupy,střešníky,konzoly a přípojkové skříně v horní části jednotlivých RD budou demontovány.Demontované vedení bude nahrazeno novým podzemním kabelovým vedením AYKY 3x240+120 v zemi a novými kabelovými přípojkami včetně smyčkovacích skříní a pilířů pro jednotlivé RD.Stávající elektroměry RD budou napojeny novým kabelem <.>
<br> - Kabelizace bude provedena od RD č.p.121 po RD č.p.85,přes komunikaci bude vedena trasa 2x protlakem u RD č.p.16 a RD č.p.23.Sloup č.164 bude vyměněn za nový,osazen bude ve stejném místě jako stávající.U sloupů č.59,č.117 a č.164 bude nově kabelové vedení propojeno se stávajícím nadzemním vedením přes nový pilíř SR602.Na uvedených sloupech bude provedena ochrana proti atmosférickému ...

Načteno

edesky.cz/d/4705227

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz