« Najít podobné dokumenty

Obec Číčovice - Rozpočtové opatření č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření.pdf (353.29 kB)
Dbec Číčovice,IČO 00241130
<br> Schválené rozpočtové opatření 0.312021
<br> KEU-4 1.8.13 U RODE
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1334 5 100,00 5 000,00 10 100,00 Odvody za odnětí půdy ze Celkem za Par: 5 100,00 5 000,00 10 100.00 3613 2324 0.00 4 520,00 4 520,00 Přijaté nekapítášové příspěvky 0 Celkem za Par: 3613 0,00 4 520,00 4 520,00 Nebytové hospodářství Příjmy celkem 5 100,00 9 520,00 14 620,00 Výdaje XXX XXX orgi orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 3412 5137 35 000.00 4 650.00 39 650,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za Par: 3412 35 000.00 4 650,00 39 650,00 Sportovní zařízení ve vlastníctví obce 3032 5139 2 000.00 3 000,00 5 000.00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 3632 2 000,00 3 000.00 5 000,00 Pohřebnictví 3639 5362 0,00 1 870,00 1 870.00 Platby daní a poplatků státnímu Celkem za Par: 3639 0.00 1 870,00 1 870,00 Komunální služby a územní rozvoj Výdaje celkem 37 000.00 9 520,00 46 520,00 Změna závazných ukazatelů Příjmy Par Po! orgl org2 Původní Změna Po změně Název 0000 1XXX XXXXX XXXXX 4 770 700,00 5 000,00 4 775 700,00 Daňové příjmy 3613 XXXX XXXXX XXXXX 0,00 4520.00 4 520,00 Nebytové hospodářství Příjmy celkem 4 770 700,00 9 520,00 4 780 220,00 Výdaje XXX XXX XXXX orgz Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 70 000,00 4 650,00 74 650,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3632 XXXX XXXXX XXXXX 47 000,00 3 000,00 50 000,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXXX XXXXX 5 030 000,00 1 870,00 5 031 870,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde Výdaje celkem 5 147 000,00 9 520,00 s 156 520,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření 0.3
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona 0250/2000 Sb <.>,0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ...

Načteno

edesky.cz/d/4705222


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz