« Najít podobné dokumenty

Obec Hamr - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hamr.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
' Palackého nám lub/|| iC 00247610 M ESfl'S K V v v 379 01Tlenoň DIČ.(120037513 UR AD Trebon Ceská republika www.mesto-treoon.t:l
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157,fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor©mesto—trebon.cz
<br> Spis zn.: METR_S1322/2021OÚPaSŘ Ze dne:31.03.2021
<br> Naše čj.: METR 5323/2021R0Mi Vyřizujezlng.Roubal Dalum:10.06.2021
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> veřejnou vyhláškou
<br> Městský úřad Třeboň,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon") vydává k žádosti společnosti EG.D a.s <.>,lČ 28085400,se sídlem Lidická 1873,Černá Pole,602 00 Brno-střed,podané vzastoupení společností PRO 22 v.o.s <.>,lČ 62522108,se sídlem Čechova 59,Č.Budějovice,ze dne 31.03.2021
<br> podle 5 92 odst,1 stavebního zákona a podle 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <,>
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Hamr,ZTV RD — výstavba TS,VN,NN,č.stavby 1030054867",na pozemcích p.č.659,st.113,67/1,67/2,67/3,67/4,67/5,67/6,67/7,67/8,67/9,67/10,66/6,66/7,66/4,51/1,51/2,st.1/1,st.1/2,610/21,610/1,34/1 a 610/47 v obci a k.ú.Hamr,(dále jen „stavba") <.>
<br> Stavba obsahuje: Základní technickou vybavenost (ZTV — el.rozvody) pro novou výstavbu pro bydlení — kabelové vedení VN a NN,pilíře,podpěrné body a blokovou trafostanici <.>
<br> Účel užívání stavby: technická infrastruktura — el.rozvody <.>
<br> Pro umístění pro'ektovou dokumentaci stavby a pro nagoení stavbv na veřeínou technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky:
<br> 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p,č.659,st.113,67/1,67/2,67/3,67/4,67/5,67/6,67/7,67/8,67/9,67/10,66/6,66/7,66/4,51/1,51/2,st.1/1,st.1/2,610/21,610/1,34/1 a 610/47 v obci a k.ú.Hamr <,>
<br> 2) Stavba obsahuje výstavbu nového kabelového vedení NN,VN pojístkových...

Načteno

edesky.cz/d/4705193

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hamr
17. 06. 2021
14. 06. 2021
10. 06. 2021
08. 06. 2021
02. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hamr      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz