« Najít podobné dokumenty

Obec Bedřichov - Veřejná vyhláška - Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bedřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (433.89 kB)
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,oznámení koncepce
<br>
<br>
<br> „Plán udržitelné městské
<br> mobility
<br> Liberec – Jablonec nad Nisou“
<br>
<br>
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA na internetových stránkách www.cenia.cz <,>
<br> SEA,kód koncepce LBK008K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK008K) <.>
<br>
<br> Do oznámení je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého kraje,odboru životního
<br> prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa) nebo v jiné dny po předchozí
<br> telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Libereckého
<br> kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2,a to do
<br> 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje.Dnem
<br> zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje je 9.červen 2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br> 2021-06-09T09:03:48+0000
Ing.XXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4705189

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bedřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz