« Najít podobné dokumenty

Obec Člunek - Stavební povolení - veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Člunek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[2].pdf [0,44 MB]
Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy
<br> Klášterská 135/II,377 22 J.Hradec
<br>
Č.j.: DOP/25429/21/AN tel.384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Spis: 5431/21 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
V J.Hradci XX.X.XXXX
<br>
<br>
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad <,>
podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění,a §
15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále
jen “stavební zákon”),na základě žádosti stavebníka: Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
Č.Budějovice 370 76,IČ: 70890650,zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje <,>
Nemanická 2133/10,370 10 Č.Budějovice,IČ: 70971641 (dále jen stavebník) doručené dne
23.3.2020,předložené projektové dokumentace a výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení <,>
<br> p o v o l u j e
<br> podle § 115 stavebního zákona provedení stavby „Modernizace silnice II/164,Hospříz - Lomy“
na parcelách ve vlastnictví:
<br> Správa a údržba silnic Jihočského kraje v k.ú.Hospříz p.č.3546 a 802/6 v k.ú.Člunek p.č.890/3 <,>
890/5,3678/1,3678/2 a 3796 v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.848/1,274/2
<br> Obec Hospříz v k.ú.Hospříz p.č.388/1
Lesy České republiky,s.p.v k.ú.Hospříz p.č.380 v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.867
Obec Člunek v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.274/2,854/2,854/3,859/3,864/1,866
XXXXXX XXXXXXXX v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.PK 370/1
XXXXXX XXXXXX v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.PK 361
XXXXX XXXXX v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.865
XXXXX XXXXX a ZD Kunžak v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.326
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.917/1
ZD Kunžak v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.PK 216/1,PK 202/4 <,>
XXXX XXXXXX v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.PK 186/3,198/4
XXXX XXXXXXX v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.PK 183/3
Státní pozemkový úřad v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.128/4
v k.ú.Lomy u Kunžaku p.č.327
<br> Popis stavby:
<br> Stavba spočívá v opravě povrchu silnice II/164 od obce Hospříz k...

Načteno

edesky.cz/d/4705109

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Člunek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz