« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd (Beroun) - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2021 ze dne 2. 6. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-z-verejneho-zasedani-zastupitelstva-obce-4-2021-ze-dne-2.-6.-2021.pdf
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č.4/2021
ze dne 2.6.2021
<br>
Přítomni: A.Frühaufová,P.Procházka,P.Leksa,J.Pazdera,V.Štich,G.Ptáčková
L.Jindrová
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: G.Ptáčková,J.Pazdera
<br>
Zapisovatel: A.Frühaufová
Začátek jednání: 17.30 hod <.>
<br>
Informace o konání zasedání byla zveřejněna podle § 93,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
o obcích na úřední desce Obce Újezd v souladu se zákonem nejméně po dobu 7 dní,a to od
24.5.2021 do 2.6.2021.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starostka
po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala,že zasedání je usnášení
schopné,neboť je přítomno všech sedm zastupitelů <.>
<br>
Dále seznámila přítomné s programem:
<br>
Program:
<br>
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení
3.Rozpočtové opatření 4,5/2021
4.Závěrečný účet obce za rok 2020
5.Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností
<br> a o stanovení kratší doby nočního klidu
6.Záměr obce – směna pozemku
7.Přidělení veřejné zakázky „Kanalizace Újezd – zajištění
<br> výkonu TDI a koordinátora BOZP“
8.Různé
9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br>
Výše uvedený program byl schválen bez připomínek.Dále bylo rozhodnuto diskutovat
a rozhodovat o každé věci zvlášť,schválené rozhodování veřejným hlasováním <.>
<br>
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel 0
<br>
Bod 2 – Kontrola usnesení
<br> Usnesení č.11/8/2019 ze dne 16.12.2019 – koupě p.p.č.776/8 a 776/7 k.ú.Újezd u Hořovic
– trvá <.>
Usnesení č.1/3/2021 – 9-3-2021 ze dne 17.3.splněno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Bod 3 - Rozpočtové opatření 4,5/2021
<br>
Starostka předložila rozpočtové opatření č.4/2021 ve výši 26 954,48,- Kč viz příloha č.1 <.>
Jedná se o kompenzační bonus od Středočeského kraje <.>
Schváleno usnesením 6/8/2019 ze dne 16.12.2019 – v kompetenci starostky <.>
<br>
Zastupitelstvo bere na vědomí <.>
<br>
Starostka předložila rozpočtové opatření č.5/2021 ve výši 2 971,- Kč viz příloha č.2 <.>
<br>
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2021 ve výši...

Načteno

edesky.cz/d/4705071

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz