« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 124_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

124_2021.pdf
192 / Úřad městského obvodu Bylo současně zveřejněno VITKOV'CE
<br> od
<br> Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační.vnitrnich věci
<br> a “"“"“ os-rRAVAm
<br> a vlrkovnce
<br> ýběrové řízení
<br> na www.vítkovice.ostrava.cz odborÚWáK
<br> písemnost evidenční
<br> Statutární město Ostrava Číslo 111 „„U Městský obvod Ostrava-Jih,“)le úřad městského obvodu vyvěšena dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Oznámení výběrového řízení č.1712021
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.í za správnost: WWW;
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu mests ého obvodu Ostrava-Jih,Horní 79113,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor ňnanci a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonomika na odboru ňnancí a rozpočtu — zaměstnanec zajišťuje činnosti
<br> na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci
<br> řídící kontroly dle zákona &.32012001 Sb <.>,o ňnanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a to zejména:
<br> - pňpravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
<br> - ověřuje íínanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> - zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> - zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> — zpracovává podklady k roúaorům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> - pňpravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> - Spolupracuje pň tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> — zajišťuje ekonomickou podponi pro tinancování projektů spolufinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.34'll2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260,— Kč —— 31 240,- Kč podle délky uznané praxe); možnost ...

Načteno

edesky.cz/d/4704577

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
30. 07. 2021
29. 07. 2021
28. 07. 2021
28. 07. 2021
28. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz